You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

1

Sunday, March 15th 2015, 5:32am

Thơ thẩn

Mình rất yêu thơ , nhưng không đủ văn tài vì thơ thì phải xúc tích . Lời ít mà ý nhiều! Có đọc rất nhiều thơ Đường luật từ cổ phong , thất ngôn bát cú , thất ngôn tứ tuyệt, thơ ngủ ngôn . Lại chuộng song thất lục bát , thơ lục bát ; thơ mới , biết rất nhiều thơVN từ các triều đại xưa cho tới thơ trong văn học Việt hiện nay . Đặc biệt thích thơ hoài Lê của bà huyện Thanh Quan và thơ thời tiền chiến . Mong các bạn hãy đăng tải vài bài bất kể loại gì . Mình không đủ tài làm thơ nhưng tự nghĩ có thể viết lời bình. Hay có thể đăng vài bài thơ Đường , hoặc thơ Đinh Hùng , Xuân Diệu , Hồ dzếnh rồi mình bàn luận cho vui . Tí nữa thì quên , nếu bạn nào yêu thi ca Tây phương mình cũng ráng xả thân bồi tiếp nhé!

This post has been edited 2 times, last edit by "Max" (Mar 15th 2015, 5:45am)


2

Sunday, March 15th 2015, 6:33am

Châo mừng bạn Max

Vậy là năm Ất Mùi nầy được mùa Văn Học Nghệ Thuật.
Nào, Trại Chủ ECT phát pháo đi cho NP được có dịp nghe mà không còn phải nói một mình nữa.
Chào mừng bạn Max. Xin được lãnh hội cao kiến và sẽ góp ý về những gì NP hiểu được.

1 user apart from you is browsing this thread:

1 guests