You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Sunday, March 22nd 2015, 2:20am

Đành thế, người ơi!

Tình bay như bóng lên trời rộng,
Níu làm sao được trái tim nhau.
Tự vỗ về ta trong giấc mộng:
Đường người đi chẳng có buồn đau!

Xưa tưởng duyên mình không đoạn kết,
Nay nát lòng chia cách hai đàng.
Lắc đầu: “Ừ, cũng mong là hết
Cả luyến lưu, cay đắng, ngọc vàng…”

Đàn lên một khúc lòng tự hát,
Hẹn lòng: “Cứ đợi đến ba sinh,
Chắp mối tơ thừa hôm ấy lại,
Nối tiếp thanh tao một cõi tình…”
Thư bất tận ngôn

2

Sunday, March 22nd 2015, 10:40pm

Đành thế, người ơi

Bài Đành thế, người ơi này , lời lẽ ý tứ đều hay lắm . Tui không có văn vẽ được như anh NP và Mikey , muốn khen ngợi mà hổng biết làm sao , cứ mấy câu : hay lắm , tuyệt cú mèo xào tới xào lui hoài , bồ thông cảm dùm nha. Là tại cái số bồ nó xui :)

Similar threads