You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Monday, March 23rd 2015, 5:05am

Tơ sầu

Phút sau cùng ngồi lại – nói gì đây
Khi đã biết tim người thôi trìu mến.
Ngòi bút rít âm thầm theo giọt nến,
Đốt tình ta từng giọt chảy tan mau.

Nếp nhà xưa giờ vắng vẻ làm sao,
Đường yêu cũ nay rẽ thành đơn chiếc.
Tìm lạc thú bước anh hoài ráo riết,
Mờ nhạt em trong đá ngọc hao gầy.

Cánh chim xưa cô độc kể từ đây,
Lạc giữa những đắm say đời lạ lẫm.
‘Ôi phù phiếm những đón đưa gạt gẫm’
Em cả cười, rồi đanh mặt xua tay…
Thư bất tận ngôn