You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Thursday, March 26th 2015, 2:14am

Kiều Phong, đệ nhất anh hùng ( phần 3)

Tiếp theo phần trước, trích đoạn Thiên Long Bát Bộ , hồi thứ 50:
.....Tiêu Phong biết Gia Luật Hồng Cơ nói câu này là dùng kế phản gián, lão không muốn quân Tống mở cửa ải để bên mình chạy vào. Chàng liền nhảy xuống ngựa, tiến lên mấy bước rồi nói:" Bệ hạ! Vì Tiêu Phong phụ ân sủng mà bệ hạ phải ngự giá đến đây, thật là tội đáng chết!"

Chàng mới nói mấy câu, đột nhiên hai bên có hai bóng người vọt tới nhanh như điện xẹt, xông thẳng đến trước mặt Gia Luật Hồng Cơ, chính là Hư Trúc và Đoàn Dự. Hai người này thấy tình hình khó đối phó, biết là hôm nay chỉ còn cách bắt được Liêu đế để uy hiếp, thì mới có thể giữ cho mọi người được an toàn. Hai người ra hiệu cho nhau, rồi chia ra hai bên trái phải xông lên.

Lúc Gia Luật Hồng Cơ xuất trận , sớm đã đề phòng chuyện giống như Tiêu Phong bắt Cha con Sở Vương ngày trước. Một tiếng hô vang, ba trăm tên thuẫn bài thủ cùng đưa mộc lên, như một bước tường thành chắn dày trước mặt Gia Luật Hồng Cơ. Bọn trường mâu thủ, đao phủ thủ cũng xông ra đứng dày khít trước đội cầm mộc.

........Quân tướng Liêu quốc cả bốn phía đều thấy hoàng đế đã bị kềm chế đều kinh hãi la rầm lên, nhưng nhất thời không biết phải làm gì. Mấy chục tên thân binh liều mạng xông vào cứu chúa, nhưng đều bị Hư Trúc cùng Đoàn Dự phóng cước đá văng đi.

Hai người đã bắt được Liêu đế, trong lòng đang mừng rỡ thì bỗng thấy Tiêu Phong nhảy xổ tới, hai người giật mình la gọi: " Đại ca!" Tiêu Phong bỗng phóng song chưởng nghe hai tiếng vù vù, chia ra đánh hai nghĩa đệ. Hai người cực kỳ kinh ngạc, nhưng thấy chưởng lực bài sơn đảo hải của Tiêu Phong xô tới nơi, chỉ còn cách giơ tay lên đỡ. Nghe "bình bình" hai tiếng, bốn chưởng chạm nhau, chưởng phong rít lên tứ phía. Tiêu Phong xông lại, thừa thế cướp lấy Gia Luật Hồng Cơ, kéo sang một bên.

Lúc này quân Liêu cùng với quần hào Trung Nguyên đang rầm rộ xông tới từ hai phía bắc nam, một bên định cứu hoàng đế về , một bên định tiếp ứng cho ba người Tiêu Phong, Hư Trúc và Đoàn Dự.

Tiêu Phong lớn tiếng nói:" ai nấy đứng im! Ta có chuyện muốn nói với hoàng đế Đại Liêu!" Quân Liêu cùng quần hào lập tức dừng bước. Hai bên đều sợ làm hại phe mình, nên chỉ đứng xa xa reo hò chứ không dám tiến lên xung sát, mà cũng không dám bắn tên.

Hư Trúc cùng Đoàn Dự cũng lùi lại ba bước, chia ra đứng sau lưng Gia Luật Hồng Cơ, vừa đề phòng lão trốn về bản trận, vừa ngăn ngừa bọn cao thủ Khất Đan xông ra cứu viện.

......Tiêu Phong lại nói: " bọn thần sẽ để bệ hạ về bản trận, chỉ xin bệ hạ ban thưởng." Gia Luật Hồng Cơ không tin vào tai mình tự hỏi" thiên hạ sao lại có chuyện dễ dàng như thế? Hừ, phải rồi! Chắc Tiêu Phong hồi tâm nghĩ lại, xin ta phong cho ba người làm quan." Mặt lão trở lại tươi tỉnh cười đáp: " các ngươi muốn xin gì , ta cũng ưng thuận hết."

Tiêu Phong nói:" bệ hạ đã bị hai vị nghĩa đệ của thần bắt được, theo quy củ của người Khất Đan thì bệ hạ phải đem bảo vật mà chuộc mạng."
Gia Luật Hồng Cơ nhíu mày lại hỏi: ngươi muốn gì?" Tiêu Phong đáp:" thần thay mặt cho hai vị nghĩa đệ , chỉ cả gan xin kim khẩu bệ hạ chấp thuận một lời."Gia Luật Hồng Cơ cười ha hả rồi đáp:" trên thế gian này, những thứ mà ta không thể đem ra trao đổi được cũng không nhiều. Ngươi cứ việc thẳng thắn nói ra".

Xin đón xem phần sau.

This post has been edited 2 times, last edit by "Max" (Mar 26th 2015, 3:14am)


2

Friday, March 27th 2015, 2:32am

Thực chiêu , hư chiêu

Hi , Mikey , tui mới đọc thấy ý kiến của ông về chiêu thức lạ . Thấy không ổn chút nào ! Thứ nhứt là tui không nhớ hết bài Qua Đèo Ngang nên cầu cứu anh NP , hoàn toàn không có phải là chơi chiêu gì hết . Thứ hai nếu tụi mình cố ý viết sai lạc cho dù là vì ý tốt muốn có người tài ra giúp đỡ đi nữa thì cũng là thất cách vì bạn đọc có tin tưởng sự chân thật của mình mới vào đây đọc bài , mình cố ý viết sai bậy là xem thường độc giả . Sau này ai thèm vô đây nữa. Nói thật mất lòng nhưng còn bỏ qua được , lừa người ta tui thấy không nên! Ông bà xưa có câu ca dao ở sao cho vừa lòng người như sau:

Ở sao cho vừa lòng người,
Ở rộng người cười , ở hẹp người chê.
Cao chê ngỏng, thấp chê lùn,
Béo chê béo trục béo tròn,
Gầy chê xương sống xương sườn phơi ra.

Cho nên tui thấy mình cứ đường thẳng mà đi là chắc ăn nhứt. Vậy đi nhe! :)