You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

1

Friday, April 3rd 2015, 11:51am

Anh Biết Em Đi

Anh biết em đi chẳng trở về.
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa.
Anh biết em đi chẳng trở về.

Em nhớ làm chi tiếng ái ân?
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm.
Dây Loan chẳng đượm tình âu yếm.
Em nhớ làm chi tiếng ái ân?

Bên gốc thông già ta lỡ ghi,
Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
Em nên xoá dấu thề non nước
Bên gốc thông già ta lỡ ghi

Chẳng phải vì anh, chẳng tại em.
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm.
Ái tình sớm nở, chiều phai, rụng.
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em.

Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.
Tình kia sao giữ được muôn vàn?
Em đừng nên giận tình phai lạt.
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.

Anh biết em đi chẳng trở về.
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa.
Anh biết em đi chẳng trở về.


( Thái Can)

This post has been edited 1 times, last edit by "Mikey" (Apr 3rd 2015, 11:59am)


2

Saturday, April 4th 2015, 8:54pm

Bài này thật là đặc biệt , cứ mỗi bốn câu thì lấy câu thứ nhất lặp lại thành câu thứ tư, lấy bốn câu đầu bài biến thành bốn câu kết , bố cục rất hay, ý tứ dào dạt, rất xuông sẽ. Tui chưa tìm được bài nào có bố cục tương tự để đáp lời. Không biết anh NP và HTHM cùng các bạn đã tìm được bài nào có cấu trúc từa tựa như bài này chưa ?

This post has been edited 3 times, last edit by "Max" (Apr 5th 2015, 3:22pm)


Similar threads