You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

1

Thursday, December 31st 2015, 8:08am

Lãnh đạo bằng sức quyến rũ

(Charismatic Leadership)

Source Information: Leadership Styles - http://changingminds.org/disciplines/lea…ship_styles.htm
NP tạm dịch

Đại khái (Assumptions)

Tao nhã và duyên dáng là tất cà những gì cần thiết để thu hút những người khác tin theo.

Đặt niềm tin vào chính mình là nhu cầu căn bản của những người lãnh đạo theo phương
thức nầy.


Người ta tin theo những người mà chính họ ngưỡng mộ.

Kiểu cách (Style)

Người lãnh đạo hào hoa (Charismatic Leader ) tập họp những người tin theo qua cá tính đặc sắc và duyên dáng hơn là uy lực và thẩm quyền bên ngòai.

Chú tâm tìm kiếm (The searchlight of attention)

Thật là thú vị khi nhìn những nhà lãnh đạo có sức thu hút đang vận đông quần chúng trong hội trường, khi mà họ tiếp xúc với từng người một. Họ dành hết sự chú ý cho người mà họ đang nói chuyện trong mọi khỏanh khắc, làm cho người ấy cảm thấy mình là nhân vật quan trọng nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Người lãnh đạo có sức lôi cuốn dành một sự chú tâm rất lớn trong việc rà sóat và quan sát môi trường chung quanh. Họ có biệt tài cảm nhận được thái độ cũng như các mối bận tâm của cả cá nhân và tập hợp đông người hơn.Từ đó họ sẽ điều hướng hành động và lời nói của mình sao cho phù hợp với hòan cảnh lúc đó.

Tận dụng mọi phương tiện (Pulling all of the strings)

Người lãnh đạo hào hoa sử dụng rất nhiều phương cách để chăm sóc cho diện mạo của mình. Nếu tài năng của họ không phải là bẩm sinh thì họ sẽ khổ công luyện tập năng khiếu của mình. Họ có thể tạo uy tín bằng việc hy sinh bản thân cho mọi người thấy rõ và sẳn sàng liều mình cho niềm tin của họ.

Họ cho thấy họ đặt hết tin tưởng vào những người đi theo mình. Họ rất giỏi thuyết phục và sử dụng một cách rất hữu hiệu cả hai lối diễn đạt bắng lời nói và bằng cử chỉ. Họ phô bày tài năng để tạo phần kịch tính khi trình diễn trước cử tọa nhằm đạt tới một hiệu qủa mong muốn.
Họ cũng tạo hiệu qủa bằng cách kể chuyện, kể cả việc dùng những ký hiệu và ẩn dụ.

Hướng dẫn đội (Leading the team)

Người lãnh đạo hào hoa chủ ý xây dựng một nhóm người, dù là một đãng phái chính trị, một giáo phái hay một đội ngũ kinh doanh tách biệt hẳn với những đội ngũ khác. Từ đó họ sẽ tạo dựng cho nhóm một hình ảnh tốt đẹp và cao trọng hơn tất cả các nhóm khác ( đặc biệt là trong tâm tưởng của các đội viên của mình ).

Người lãnh đạo hào hoa sẽ gắn chặc cá nhân mình vào căn cước của nhóm, đến mức khi gia nhập nhóm là trở nên một với họ. Để được như vậy, họ sẽ tự phong cho mình một chức vị không thể thách thức được.

Musser (1987) ghi nhận rằng: Người lãnh đạo hào hoa tìm cách thấm nhuần tư tưởng các đội viên với cả hai giao kết về mục tiêu lý tưởng và tận tụy với cá nhân họ. Còn mức độ nặng nhẹ của hai điều nầy thì tùy thuộc vào ý đồ của họ.

Rất nhiều chính trị gia sử dụng phương cách lãnh đạo bằng sức hấp dẫn cá nhân khi mà họ cần phải lôi cuốn một số đông người. Nếu bạn cần phải gia tăng sức hấp dẵn của mình thì bạn nên nghiên cứu video của các lần đọc diễn văn và cách giao tiếp của họ với người khác, một nguồn tài liệu hay để học tập.

Lãnh đạo tôn giáo cũng có thể dùng phương cách nầy, mà lãnh tụ của tà ma ngọại đạo cũng thế.

Người lãnh đạo hào hoa có thể chẳng muốn thay đổi điều gì. Bất chấp vẻ quan tâm và mức độ thuyết phục, người lãnh đạo hào hoa có thể chú tâm về chính họ hơn là bất cứ ai khác. Một kinh nghiệm điển hình là trong lúc nói chuyện với họ thì bạn như là đang tắm gội trong vùng hào quang ấm áp và vui thích mà trong đó họ rất là hùng biện. Tuy nhiên sau đó , khi mà sự chú tâm sáng rực của họ rời đi nơi nào khác, bạn sẽ bắt đầu tự hỏi không biết những điều mà họ đã nói, hay ngay cả họ có nói một điều gì, thật sự có giá trị một chút nào không.

Phẩm chất của người lãnh đạo hào hoa sẽ có giá tri cao nếu họ có ý đồ tốt hướng về người khác, họ có thể nâng cao và biến đổi cả một tập thể. Nhưng nếu họ ích kỷ và và quỷ quyệt thì họ sẽ tạo dựng một giáo phái tà đạo rất hữu hiệu trong việc cưởng hiếp tâm thần ( có khi là thể xác ) của các người tin theo.

Niềm xác tín vào chính mình qúa cao làm họ rất dễ tin là họ không thể sai lầm, do đó họ sẽ dẫn dắt những người tin theo rơi xuống vực thẩm, dù cho họ đã được khuyến cáo đầy đủ từ người khác.

Niềm xác tín vào chính mình cũng cũng đưa họ đến chứng bệnh tâm thần “tự yêu mình”, một chứng bệnh tự kỷ ám thị. Hoặc vì lúc nào cũng muốn được ngưỡng mộ và tôn thờ nên khiến cho những người theo họ sẽ quay lại thắc mắc sự lãnh đạo của họ.

Họ cũng sẽ không chấp nhận những kẻ thách thức họ và tính cách không thể thay thế của họ ( cố ý hay vô tình ), nghĩa là sẽ không có người kế nghiệp khi họ ra đi.

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 3rd 2016, 5:26am)