You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Sunday, March 22nd 2015, 12:55am

Nỗi niềm hoài cổ

Phím đàn xưa gảy nửa vời,
Hôm nay so lại cho đời tụng ngâm…

Cung đàn ai gảy nghìn năm,
Châu sa tự sự tình trầm than van.
Tưởng mưa chậm chậm trăm hàng,
Giật mình mới thấy trái ngang lại hoàn!

Thương thay bao kiếp hồn oan
Đã theo sương gió canh tàn mong manh:
Thúy Kiều cùng với Tiểu Thanh,
Giai nhân bạc mệnh đã thành phận chung?

Lạc trong trời đất khôn cùng,
Họa còn gặp canh hãi hùng như xưa?
Sở Khanh, Tôn Hiến, Hoạn Thư,
Thúc Sinh, Từ Hải,… bây chừ ra sao?

Thương thay thân phận má đào,
Muôn năm lưu lạc, chịu bao khinh nhờn.
Mười lăm năm, một tiếng đờn,
So cung ai oán gửi hờn thiên cơ?

Muôn xưa vọng đến bây giờ,
Mấy ai quên giọng ầu ơ thuở nào:
Giọng trầm ngâm, tiếng ngọt ngào,
Ủi an hồng phấn trót vào long đong.

Giờ sao trong lúc quạnh lòng,
Giọng xưa lại gặp tiếng lòng ta nay?
Thư bất tận ngôn

Similar threads