You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Sunday, March 22nd 2015, 12:59am

Trêu đùa

Tình thù ân oán muôn đời kết,
Sống vội yêu cuồng đốt tuổi xuân.
Hoang tĩnh tân kỳ thêm mỏi mệt,
Cân phân Thiện – Ác một bàn cân.

Ân oán tình thù pha lộn giống
Yêu cuồng sống vội kiếp lông bông.
Tân kỳ hoang tĩnh sao làm rối?
Thiện – Ác phân cân một đống lầm!

Nam Bắc muôn nhà lộn giống pha,
Lông bông vốn cố tật người ta.
Tưởng minh mẫn lắm càng thêm rối,
Một chồng lẫn lộn những người – ma!

Tung hô rắc rối cùng lo nghĩ,
Cợt bỡn thanh danh, nghịch trêu hồn,
Đang vui, bỗng chốc mi đầy lệ:
Ai khóc thương đời quá đảo điên?
Thư bất tận ngôn

Similar threads