You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Sunday, March 22nd 2015, 3:43pm

Hồn kỹ nữ

Se se cái rét đầu xuân đến
Lầm lũi mây trời lạc hướng bay
Ai xui em thắp ngàn ngọn nến
Sưởi góc tâm tình – bỏng ngón tay?

Lệ thấm mình em sướt mướt than;
Hương khói hồn hoa trót lạc đàng.
Rượu chua chát rửa đời hương phấn,
Nhoe nhoét màn xuân giữa úa tàn.

Khô khan ngấn lệ từ xưa ấy,
Nối liền nhục nhã mặc thân sơ.
Chơi hoa khách lạ quên rồi đấy,
Trinh tiết vùi chôn giữa bụi bờ…

Chiều ren rét mưa phùn đất Bắc,
Đêm phương Nam khoan nhặt câu hò.
Lòng kỹ nữ lâu ngày cứng ngắc,
Bỗng dâng đầy xanh ngắt cơn mơ…
Thư bất tận ngôn