You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Monday, March 23rd 2015, 12:36am

Tận cùng đêm

Đuổi theo bóng đến tận cùng đêm lạnh,
Ta tìm xem cổ tích của đôi hồn;
Nghe gió bấc quạt rùng rùng lửa cháy
Giữa nồng nàn mê mải một chiếc hôn…

Lẫn lộn dập dềnh giữa cõi Vô ngôn,
Bay chấp chới lên ngọn nguồn Hư – Thực,
Đêm đưa ta dạt theo miền Ký ức,
Vào cõi tim Ta riêng tặng lòng Người…
Thư bất tận ngôn

Similar threads