You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Monday, March 23rd 2015, 12:44am

Hương thừa

Đêm mộng bên người say đắm đuối,
Tưởng chiêm ngắm mãi đượm men tình.
Sang canh đã thấy hoa tàn lụi,
Chăn chiếu ôm ta với bóng hình.

Người đi hơi ấm vương đầy ngực,
Xáo xác nào nghe tiếng giã từ;
Nâng giấc hoa vừa đây rạo rực:
Đêm nay Người có lại vân du?

Ta nép sau màn che ngấn lệ,
Son phấn hoa dung vẫn lụa làng.
Mẫu đơn vườn cũ còn nguyên lối,
Dạo bước hành nhân khá trễ tràng.

Mà ngàn đêm nối tiếp ngàn đêm,
Càng đợi thấy càng xa cách thêm;
Tự cười mình: "Cớ sao khờ khạo,
Thắp hoài nến nhớ đợi trầu têm?"
Thư bất tận ngôn

Similar threads