You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Monday, March 23rd 2015, 12:56am

Rạn vỡ

Đau đớn trải xiết bao ngày nhục nhã:
Thú không rừng, rục rã giữa lồng đau!
Tiếng quê quán tưởng còn đâu đấy gọi;
Thương nghìn xưa hoài vọng nhớ nghìn sau…

Quặt quẹo lòng trầu, khô khốc thân cau:
Trời manh mún trên những hình vuông vức;
Gió tù túng quẩn quanh tường nóng bức;
Mưa lê dài xuống ô kính nâu nâu.

Càng nhớ càng thương những thẳm xa nào:
Gió đẫm hương đồng, sông xanh ngọt ngất,…
Thuở trời đất còn vuông tròn chuẩn mực:
Luỹ tre làng bảo bọc giếng rêu khơi!

Cánh diều dứt dây – đành vậy, người ơi!
Lưới điện cắt xẻ trời ngang đất dọc.
Giờ tình ái được đong bằng gạo thóc;
Nhân nghĩa vẹn nguyên trên những nắp hòm…

Vụn vỡ mỗi ngày một nhức nhối hơn:
Cha mẹ nghi con, xóm giềng nghi bóng!
Biết đến bao giờ ta thôi lạc lõng:
Sống giữa Bây Giờ để nhớ Ngàn Xưa?
Thư bất tận ngôn