You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Monday, March 23rd 2015, 1:04am

Tử biệt

Rồi đến một ngày tôi sẽ đi,
Em ơi, đừng phí lệ phân kỳ:
Hương khói đã tàn, thôi viếng lại;
Miễn tang, bỏ giỗ, mộ đừng ghi!

Tấm thân lay lắt từ sương gió,
Đáng gì nhỏ giọt xót thương đâu:
Trắng tay một kiếp đen bạc đó,
Tính người đã sớm trổ thương đau…

Chí quyết yêu tình như Thứ Nhất,
Ơ thờ chẳng nhớ ‘thứ’ bao nhiêu;
Nên đâu dám trách ai tàn nhẫn,
Mua son sắt ta bằng hẩm hiu.

Lòng ta chán ngán đã thêm nhiều,
Tình ngang trái lại buộc tơ yêu.
Hương lửa tưởng vừa nhen nhóm nữa,
Mưa bão đành xoay đủ muôn chiều.

Phong vân khuất lấp từ thiên cổ,
Hồng thuỷ tràn đâu mãi đến giờ?
Lợi danh nhét mãi chưa đầy túi,
Đến ngày quằn quại mới bơ vơ!

Phai tàn những thắm tươi hương mộng,
Thương tiếc làm chi chút nhuỵ thừa?
Mai đây giữa đất trời cao rộng,
Xin đừng đợi nữa một lời thưa…
Thư bất tận ngôn

Similar threads