You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Monday, March 23rd 2015, 7:38am

HTHM bị hack với thư rác

Nghi ngờ là Spam vì HTHM Login mà không Logout và cứ trung bình từ 3 đến 4 phút là post 1 bài thơ. Đề nghị ET xóa tên Hoa Trong Heo May.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Mar 23rd 2015, 7:58am)


Similar threads