You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Tuesday, March 24th 2015, 2:47am

Kiều Phong, nhân vật anh hùng nhất trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung( phần Hai)

Trích đoạn trong Thiên Long Bát Bộ , hồi thứ 50
Trung nghĩa khó toàn đành tự vẫn,
Thân tàn chưa tỉnh mộng quân vương.
.......hai bên cửa ải là hai dãy núi cao ngất trời, địa thế cực kỳ hiểm trở. Cửa ải này có tên là Nhạn Môn Quan, ý nói giống chim nhạn bay xuống phía nam phải bay qua ải , giữa hai dãy núi này. trong quần hào cũng có không ít những tay khinh công cao cường có thể trèo núi chạy trốn, nhưng số đông thì không thể vượt qua hiểm địa, tất sẽ bị quân Liêu giết chết dưới chân thành.
Quân Liêu cũng bị hai dãy núi ngăn cản, nên hai cánh đông , tây thu hẹp dần lại, theo mặt chính mà vào. Tiếng trống thúc quân nghe đã chói tai. Tuy nhiên chỉ có tiếng trống trận, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng áo giáp loảng xoảng, tiếng cờ bay phần phật trong gió , còn tuyệt nhiên không thấy tiếng người huyện náo, chứng tỏ kỷ luật quân Liêu rất nghiêm chỉnh. Quân Liêu chia thành từng đội kéo dần vào, còn cách chừng một tầm tên thì dừng cả lại. Chỉ trong chốc lát, cờ bay rợp trời ở cả ba hướng đông, tây, bắc, thực không lường nổi có bao nhiêu nhân mã.
Tiêu Phong dõng dạc nói:" các vị cứ đứng nguyên đó , chớ có di chuyển, để tại hạ nói chuyện với Liêu đế." Mặc cho Đoàn Dự, A Tử khuyên can, chàng cứ dục ngựa tiến ra, hai tay giơ cao đến đỉnh đầu để chứng tỏ là không mang khí giới cung tên. Tiêu Phong lớn tiếng hô:" Hoàng đế bệ hạ nước Đại Liêu! Tiêu Phong có mấy lời muốn nói, xin mời bệ hạ ra đây!" Chàng vận nội lực đến tột độ để nói mấy câu này, thanh âm truyền đi rất xa. Mười mấy vạn tướng sĩ nước Liêu, chẳng ai là không nghe rõ, bất giác mọi người đều biến sắc.

Chỉ một lúc sau, trong Liêu trận nghe trống thúc vang lừng, hàng vạn người ngựa rẽ ra hai bên. Tám tên kỵ sĩ tiến ra, cầm tám lá cờ sắc vàng tung bay trước gió. Sau tám lá cờ, mấy đội quân nào là trường mâu thủ, đao phủ thủ, cung tiễn thủ, thuẫn bài thủ sắp hàng thứ tự chia ra hai bên tiến lên. Cuối cùng là mười viên đại tướng trong mặc áo giáp, ngoài khoác cẩm bào, đưa Gia Luật Hồng Cơ ra trước trận.
Quân Liêu lớn tiếng tung hô" Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Tiếng hoan hô chấn động cả hang núi.

Trên quan ải, quân tướng nhà Tống thấy oai thế bên địch như vậy, bất giác đều run rẩy.
Tay phải Gia Luật Hồng Cơ giơ cao cây bảo đao lên một cái, quân Liêu lập tức im phăng phắc, yên lặng như tờ. Gia Luật Hồng Cơ lại hạ đao xuống, cười rộ rồi nói: Tiêu đại vương! Hiền đệ đã hứa là dẫn quân Liêu vào quan ải, mà sao cửa ải vẫn đóng chặt , chưa thấy mở ra?"

Lão vừa nói xong, trên mặt thành đã có người dịch ra tiếng Hán cho chỉ huy sứ Trương tướng quân nghe. Quân Tống lập tức la ó om sòm, trỏ vào mặt Tiêu Phong vung tay múa chân, lớn tiếng thoá mạ.

- lời bàn : Gia Luật Hồng Cơ thật là khôn ngoan xảo quyệt chỉ một câu nói đã làm lung lay lòng địch quân , áp dụng kế ly gián rất đúng nơi, đúng chổ không hổ danh là hoàng đế một cường quốc! Xin đón xem phần 3.

This post has been edited 7 times, last edit by "Max" (Mar 24th 2015, 11:55pm)