You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Thursday, March 26th 2015, 2:57pm

Buồn mưa

Thu đã sang và mưa kéo ngang,
Phố nhỏ buồn lệ rơi mấy hàng.
Đèn khuya vàng vọt tàn hoa mộng,
Tơ trời rơi xuống tưởng bay lan.

Mấy đêm liền khóc thương người lạ,
Ta khéo khen Người lệ có dư.
Gác con kẽo kẹt khôn dỗ giấc,
Ào ào chân bước đếm tương tư.

Khi xưa đôi bóng, mưa nhè nhẹ,
Hoa lá khoe châu ngọc mát lành.
Tí tách tiếng đùa trêu rất khẽ,
Âm vang mãi vọng giữa lòng thanh.

Chớp mắt người đâu đã vắng rồi,
Mưa rơi giờ rửa mặt mình thôi.
Bước não nề đeo hồn thấm lạnh,
Khóc cười điên loạn cõi Mồ côi.

Lá rụng, mưa luồn, đêm tiếc than.
Vàng phai ủ dột vẫn hai hàng.
Bóng hiu quạnh giữa đường hun hút,
Biết trốn vào đâu khỏi nhớ nàng?
Thư bất tận ngôn

Similar threads