You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Friday, March 27th 2015, 2:00am

Ơi nỗi nhớ

Hàng thông cũ còn rợp tàn che lối,
Hương thời gian vẫn xáo xác nẻo về.
Giọt hổ phách ngượng ngùng soi tóc rối;
Xưa có Người, mưa lạc giữa si mê.

Nay vắng nhau rồi, mưa lạnh tỉ tê,
Đan tay dắt em qua miền nhung nhớ,
Tim run rẩy, phập phồng theo tiếng thở,
Ôm lấy mưa mà nhớ cánh tay Người!

Mưa bay bên này chỉ có thế thôi:
Hẫng hụt tiếng ca người trao thuở ấy,
Em dâng khúc thương tràn theo hồn giấy,
Thầm nguyện cho tình sớm lại về đây…
Thư bất tận ngôn