You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Tuesday, March 31st 2015, 4:07pm

Tương Biệt Dạ

Thấy bài thơ này rất gần gủi với thơ Hàn Mặc Tử nên đăng lên đây:

Tương Biệt Dạ

Hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bề,
Ý sầu lên vụt tới sao Khuê.
Quý thay giây phút gần tương biệt,
Vương vấn người đi với kẻ về!

Ngồi suốt đêm trường chẳng nói năng,
Ngậm ngùi chén rượu ánh vầng trăng.
Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ?
Có giống như mình lưu luyến chăng?

Đã tắt lò hương , lặng phím đàn.
Thư phòng sắp sẵn để cô đơn.
Trời cao , mây nhạt , ngàn sao rụng,
Một dải vương theo mấy dặm buồn.

Sớm biệt ly nhau không nhớ nhau,
Nữa đêm chợt tỉnh , bỗng nhiên sầu.
Trăng mùa xuân đó , ai tâm sự?
Anh đã xa rồi , anh biết đâu?

( Huyền Kiêu)

Similar threads