You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Thursday, April 2nd 2015, 1:47pm

Tảo Hàn Hữu Hoài

Bẳng đi ít hôm tôi không ghi chép bài thơ Đường nào hầu bạn đọc . Sáng sớm hôm nay nhấm nháp mấy ngụm trà , chợt nhớ tới bài này xin chép ra đây :


Tảo Hàn Hữu Hoài

Mộc lạc nhạn nam độ,
Bắc phong giang thượng hàn.
Ngã gia tương thủy khúc,
Dao cách Sở vân đoan.
Hương lệ khách trung tận,
Cô phàm thiên tế khan.
Mê tân dục hữu vấn,
Bình hải tịch man man.


( Mạnh Hạo Nhiên)

Bài dịch:


Nỗi nhớ khi trời lạnh sớm


Lá cây rụng, nhạn về nam,
Trên sông, gió bắc lạnh tràn về đây.
Sông Tương , nhà cạnh khúc này,
Cách xa đất Sở, mây bay trùng trùng.
Nhớ quê, lệ đổ đã cùng,
Nhìn theo buồm lẽ mông lung góc trời.
Bến mờ muốn hỏi đến nơi,
Mênh mông , biển lặng, tối rồi còn đâu...


( anh Nguyên)

Similar threads