You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Friday, April 3rd 2015, 12:54pm

Đợi Chờ

Nhà ai đổ tám giờ?
Đợi em từ sẩm tối.
Nói với anh, em nói:
" Anh không phải mong chờ;
Mà sao anh phải đợi?"

Đợi em, anh cứ đợi.
Nửa giờ nữa trôi qua.
Mưa lớp lớp mưa sa.
Gió vẫn gào thảm thiết.
Phải chi mình quen biết
Trước đây chừng năm năm,
Có đâu phải âm thầm
Mong nhau từng canh vắng.
Đường không dài không ngắn,
Mà sao gió lê thê.
Mưa từng trộ mưa về.
Đợi em, anh vẫn đợi.

Nói với anh, em nói:
" Anh không phải mong chờ;
Mà sao anh phải đợi?"

Nhà ai đổ chín giờ?
Đường câm tối lặng lờ.
Đèn nhà ai chưa ngủ,
Để anh thấy bơ vơ,
Thấy tình buồn dang dở?
Phải chăng yêu là nợ?
Nên anh sợ rồi đây
Đường không ngắn, không dài.
Gió mãi sầu than thở.

Phải chi anh biết em
Từ trước mấy mùa xuân,
Từ những ngày thơ dại.
Nhưng nếu từ thơ dại,
Em đã biết nói gì?
Biết sao câu mãi mãi?

Bây giờ em lớn khôn.
Em biết cười biết nói.
Em bảo anh không đợi,
Nhưng anh phải đợi chờ.
Vì yêu gió yêu mưa,
Hay là yêu mong đợi.


( Đỗ Tấn)

This post has been edited 1 times, last edit by "Mikey" (Apr 3rd 2015, 1:02pm)