You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Saturday, April 4th 2015, 8:05am

Phong Kiều dạ bạc

Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên,
Giang phong, ngư hỏa đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.


Trương Kế

Trương Kế tự là Ý Tôn, người Tương Châu( nay thộc huyện Tương Dương tỉnh Hồ Bắc), kiến thức rộng, đổ tiến sĩ năm thứ mười hai niên hiệu Thiên Bảo (753) làm quan đến chức Tự bộ viên ngoại lang; có để lại một tập thơ, bài "Phong Kiều dạ bạc " trên đây được truyền tụng nhiều nhất .

Dịch nghĩa:
Trăng lặn, quạ kêu , sương đầy trời, hàng cây phong bên sông cùng ngọn đèn của chiếc thuyền chài ngủ một giấc buồn bã. Chùa Hàn San ở ngoại ô thành Cô Tô, nữa đêm tiếng chuông chùa vẳng đến tai khách ở trên thuyền.

Chú thích: Cô Tô thành ngày nay là Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô, gần Thượng Hải, có một con sông chảy từ đó ra Trường giang, trên bờ sông có cái chùa tên gọi Hàn San cách Tô Châu độ bảy cây số thuộc huyện Ngô , đất Phong Kiều. ( khi tôi ở Trung Quốc đã đến tham quan ngôi chùa này)

Bài thơ này tả tâm tình một người khách phương xa, đêm đến nằm một mình dưới thuyền , nửa đêm nghe thấy tiếng chuông chùa ở xa xa .

Thơ tứ tuyệt thì khá nhiều nhưng âm điệu hay được như bài này thì rất hiếm!

Dịch thơ:

Trăng tà, tiếng quạ kêu sương,
Lửa chài, cây bến sầu vương giấc hồ.
Thuyền ai đậu bến Cô Tô,
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.


Tản Đà


Đêm khuya thuyền đậu ở bến Phong Kiều

Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi,
Lửa chài, cây bãi, đối người nằm co.
Con thuyền đậu bến Cô Tô,
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn.


Trần Trọng Kim

This post has been edited 3 times, last edit by "Mikey" (Apr 4th 2015, 9:15am)


1 user apart from you is browsing this thread:

1 guests

Similar threads