You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Saturday, April 4th 2015, 9:00am

Hoài Thượng biệt hữu nhân

Dương Tử giang đầu dương liễu xuân,
Dương hoa sầu sát độ giang nhân.
Sổ thanh phong địch ly đình vãn,
Quân hướng Tiêu Tương , ngã hướng Tần.


Trịnh Cốc


Trịnh Cốc tự là Thủ Ngu, người Viễn Châu( nay là huyện Nghi Xuân , tỉnh Giang Tây), đổ tiến sĩ năm thứ ba niên hiệu Quang Khải( 837) , làm quan đến chức Đô quan lang trung, nên còn gọi là Trịnh Đô Quan, cuối đời về ẩn cư ở Ngưỡng Sơn. Các tác phẩm lưu lại cho hậu thế là:
Vân đài biên ( ba quyển), Nghi Dương tập ( ba quyển), và Quốc phong chính quyết ( một quyển)

Dịch nghĩa:

Từ biệt bạn trên sông Hoài
Đầu sông Dương Tử, hàng cây dương liễu đang độ mùa xuân tươi tắn. Hoa dương liễu khiến kẻ qua sông buồn chết được. Vẳng nghe tiếng sáo khi chia tay nhau ở biệt ly đình , lúc trời chiều. Anh về Tiêu Tương , còn tôi quay trở lại đất Tần.


Dịch thơ:

Sông Dương ngàn liễu đua tươi,
Hoa dương buồn chết dạ người sang sông.
Đình hôm tiếng sáo não nùng,
Anh đi bến Sở, tôi đi đường Tần.


Ngô Tất Tố


Liễu mùa xuân, bến sông Giang,
Qua sông ai thấy hoa dương, ngậm ngùi.
Gió đưa điệu sáo muộn rồi,
Anh sang bến Sở, ta lui cõi Tần.

Trần Trọng Kim


Bờ Dương Tử liễu xanh tươi,
Hoa buồn xé nát lòng người qua sông.
Gió đưa tiếng sáo chiều hôm,
Tiêu Tương bạn đến tôi nôn về Tần.


Trần Yên Thảo

Similar threads