You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

441

Thursday, February 16th 2017, 7:20am

Nhận định:

Dân chúng Mỹ và cả thế giới đang chú tâm theo dõi những nan đề mà TT Donald Trump và chính phủ của ông đang phải đối phó. Để đóan biết được hành vi ứng xử của chính quyền Trump, chúng ta cần phải biết có một nguyên lý, từ thũa xa xưa và vẫn tồn tại cho đến nay.

Đó là nguyên lý của bạo lực:

“Khi sự tranh chấp quyền lợi phát sinh thì việc xử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẩn là một điều không tránh khỏi và kẻ nào nắm vững quy tắc bạo lực thì kẻ đó sẽ thắng”

Bởi vậy Mao Trạch Đông mới bảo rằng:

“Chánh quyền Cộng Sản được khai sinh từ nòng súng”

Vâng, nguyên lý của bạo lực đích thị là luật rừng: mạnh được yếu thua, nhưng nó đã, đang và sẽ luôn luôn chế ngự mọi khía cạnh của đời sống, từ cá nhân cho tới xã hội, từ đối nội cho đến đối ngọai, từ quốc gia cho đến quốc tế.

Thế cho nên chúng ta không thể nào chạy trốn khỏi nó và chúng ta cũng không thể lọai bỏ nó. Chúng ta phải dũng mãnh đối diện với bạo lực để khuất phục bạo lực. Thanh gươm bạo lực nằm trong tay một chính quyền độc tài tham ô thì sẽ được dùng để bán nước hại dân, nhưng nếu nằm trong tay chúng ta thì nó sẽ được dùng để bảo vệ chính chúng ta và những người thân yêu của chúng ta.

Cho nên Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền gồm có 10 Tu Chính Án, thì Tu Chính Án Thứ Hai là quyền được mang vũ khí của người dân Mỹ, nhằm để bảo vệ Tu Chính Án Thứ Nhất là những quyền lợi căn bản của con người.

Nếu không có Tu Chính Án Thứ Hai thì Tu Chính Án Thứ Nhất cũng sẽ bị triệt tiêu bởi một tên lưu manh nào đó như: Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Trạch Đông ….

Chính nhờ thanh gươm bạo lực trong tay người dân Mỹ không bị tướt đọat nên chẳng những không có một chính phủ độc tài nào có thể xuất hiện và tồn tại ở Mỹ mà cũng không có một đội quân nước nào trên thế giới có thể ngang nhiên xâm chiếm được nước Mỹ mà không gặp một sức đề kháng vô cùng mãnh liệt. Không có một chính quyền nào có thể đàn áp người dân Mỹ. Bởi vì người dân Mỹ có vũ khí trong tay và có quyền mang vũ khí, cộng thêm trình độ hiểu biết cao cho nên họ sẽ sẳn sàng trở nên một chiến binh để chống lại mọi áp bức bất công.

Ở nơi nào mà dân chúng không một tất sắt trong tay thì chính quyền độc tài-tham ô-bán nước tha hồ đàn áp và giết chóc, cho tới khi họ lâm vào đường cùng, uất ức tràn dâng mà liều chết chống lại.

Lúc đó cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên đầu của lũ cầm quyền gian ác nầy.

Hởi giòng dõi của rắn độc, bây còn chưa biết mau mau ăn năn để chạy trốn án phạt khủng khiếp đang chụp xuống đầu chúng bây sao ?

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Feb 16th 2017, 7:29am)


442

Friday, February 17th 2017, 4:03am

Tu Chính Án Thứ Nhất:

“Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào liên quan đến việc thành lập một tôn giáo, hoặc cấm tự do tín ngưỡng; hoặc hạn chế tự do ngôn luận, tự do báo chí; hoặc quyền của người dân hội họp một cách hòa bình, và kiến nghị chính phủ sửa chữa những bất bình.”

Ở một khía cạnh khác, các quyền tự do được nêu trên đã giúp cho người dân Mỹ có thể sử dụng thanh gươm bạo lực một cách sáng suốt, đúng chổ, đúng lúc và vô cùng hiệu quả.

Có thể nói quyền tự do tín ngưỡng là bộ óc của người dân, quyền tự do ngôn luận là cái lưỡi của người dân, quyền tự do báo chí vừa là cặp mắt, vừa là cái tai vừa là cái miệng của người dân, quyền hội họp và kiến nghị là chân tay của người dân.

Nếu không có những quyền nầy thì người dân cũng chỉ như một vật vô tri vô giác mà bất cứ một thể chế gian ác và lừa đảo nào cũng có thề vo tròn bóp méo được.

Chính vì vậy Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền là điều kiện tiên quyết để Bản Hiến Pháp của Hoa kỳ được phê chuẩn.

Súng ống “rần rần rồ rộ” vậy, đã trãi qua 45 đời tổng thống, mà sao quyền lực được chuyễn giao từ ông nọ qua ông kia một cách hòa bình và êm thấm thế ?

Là bởi vì Hiến Pháp Hoa Kỷ đã đặt ra “tam quyền phân lập”, quyền lực tối thượng của quốc gia được phân chia làm 3 ngành rõ rệt để “kiểm sóat và cân bằng” lẫn nhau (The system of checks and balances), không trùng lập và không dẫm chân lên nhau. Quan trọng hơn hết là các quyền lực ấy luôn luôn được dân chúng Mỹ tái phân phối một cách định kỳ qua bầu cử.

Trong khi đó cái bọn độc tài-tham ô-bán nước thì luôn luôn “cướp chính quyền” bằng nòng súng. Mà đã cướp chính quyền bằng nòng súng thì làm gì có “tam quyền phân lập”, làm gì có “kiểm sóat và cân bằng lẫn nhau”, làm gì có “quyền của người dân”. Tất nhiên là người dân phải đứng lên đòi lại quyền uy tối thượng của mình:

Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.

Trả lại đây cho anh quân nhân
Quyền được sống đời trai hùng
Quyền tự hào, tự tôn nòi giống
Là bảo vệ non nước Việt Nam
Là bảo vệ dân lành Việt Nam.

Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân
Dân biết điều gì dân cần
Để tự do mưu cầu hạnh phúc.

Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam.

(Trả Lại Cho Dân-Tác giả: Việt Khang)

Thế là bọn chúng ra sức đàn áp dã man, ra sức đánh đập (chỉ đạo bởi bọn Việt gian bán nước), ra sức giết chóc (chỉ đạo và thi hành bởi bọn Tàu Cộng nằm vùng). Thế là dân oan sa vào bẫy rập:

Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh,
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.
Dối trời, lừa dân, đủ muôn ngàn kế.
Gây thù, kết oán, trải mấy mươi năm.
Bại nhân nghĩa, nát cả đất trời.
Nặng thuế khóa, sạch không đầm núi.
(BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO-Nguyễn Trãi)

Trong thế giới thật thì có bọn tay sai côn đồ, còn trên thế giới ảo thì có bọn dư luận viên hăng say đánh đập và “ném đá”. Các anh trong một khỏanh khắc nào đó hảy lắng động tâm tư để tự hỏi rằng:

“Với mớ quyền lợi nhỏ nhoi, cơm thừa canh cặn nầy, có đáng để cho mình buộc chặt số phận, sinh mạng của vợ con, gia đình và bản thân mình vào làm bia đở đạn cho bọn tham quan ấy không ?”

Chúng đang “chân trong, chân ngòai” để sẳn sàng “cao bay xa chạy” rồi đấy. Vợ con và tài sản của chúng đã được di tản và tẩu tán ra ngọai quốc hết rồi đấy !
Còn các anh và vợ con của các anh thì sẽ ra sao ????
Hảy thức tỉnh lại đi, trước khi quá muộn !!!!!
Gió đã đổi chiều từ lâu rồi đấy!!!!
Các anh còn chưa cảm thấy hay sao ????

This post has been edited 5 times, last edit by "nguoi pham" (Feb 10th 2018, 3:55pm)


443

Friday, February 17th 2017, 4:29am

Các học giả tranh luận về Tu Chính Án thứ nhì trong Hiến pháp Hoa Kỳ
24/07/2012
VOA Tiếng Việt


Đối với nhiều người Mỹ, phần có ý nghĩa nhất trong Hiến pháp Hoa Kỳ là Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền (Bil of Right / Amendment). 10 tu chính án đã được viết ra để bảo vệ các cá nhân người Mỹ chống một chế độ cai trị độc tài. Victor Morales nói về tu chính án thứ nhì: quyền được mang vũ khí.

Giống như Tu Chính Án đầu tiên bảo đảm quyền tự do ngôn luận và quyền tự do thờ phượng, Tu Chính Án thứ hai công bố quyền được mang vũ khí - thường là trọng tâm của các cuộc tranh luận. Tuy nhiên, tiếp theo sau vụ bắn giết bừa bãi hồi tuần trước tại một rạp chiếu phim ở Colorado cướp đi mạng sống của 12 người, tương đối ít người lên tiếng kêu gọi đòi tăng cường kiểm soát súng ống ở Hoa Kỳ.


Nhiều học giả nêu ra lý do là vì tầm quan trọng của vũ khí trong lịch sử nước Mỹ.

Khi các nhà lập quốc Hoa Kỳ đính thêm Bản Tuyên Ngôn Nhân quyền vào Hiến pháp Mỹ năm 1791, họ muốn bảo vệ các cá nhân chống các chính quyền trung ương và tiểu bang có thể trở nên nguy hiểm.

Hầu hết các học giả nói rằng Hiến pháp Hoa Kỳ có thể đã không được phê chuẩn, nếu người Mỹ không được trấn an rằng 10 tu chính án đặc biệt có thể được đính thêm vào văn kiện này để kiểm tra quyền lực của chính phủ nhằm đảm bảo quyền tự do cá nhân.

Rất nhiều người Mỹ đầu tiên sợ quyền cai trị độc tài mà một đội quân thường trực có thể áp đặt, vì thế cho nên họ muốn đặt sức mạnh quân sự dưới quyền kiểm soát dân sự bằng cách cho phép công dân mang vũ khí.

Tu chính án thứ Hai của Hiến pháp Hoa Kỳ nói:


"Vì một lực lượng dân quân quy củ là cần thiết cho an ninh của một đất nước tự do, quyền của người dân được giữ và mang súng sẽ không bị vi phạm."

Nhưng cuộc tranh luận về câu viết tiếng Anh đếm được có 27 chữ đó xoay quanh lối diễn giải tu chính án.

Quyền cá nhân

Các vị sáng lập nước Mỹ đã rút ra ý kiến của họ từ nhiều nguồn khác nhau- từ nước Hy Lạp và La Mã cổ đại, thời kỳ Phục hưng Ý và các triết gia người Anh thời cận đại hơn. Luật sư Stephen Halbrook ở Washington là một học giả hàng đầu chuyên về Tu chính án thứ hai. Ông nói:

"Câu hỏi thực sự không phải là: Liệu có nên trang bị vũ khí cho một số người ? mà là: Ai nên được trang bị vũ khí ?”


Nguyên tắc căn bản thực ra đã được PlatoAristotle mang ra tranh luận.

Plato ủng hộ một nhà nước lý tưởng nằm dưới quyền cai trị của một nhà vua cũng là một triết gia. Dưới quyền ông là một lực lượng hỗ trợ, hoặc lực lượng quân sự sẽ thi hành ý muốn của nhà vua. Kế đến là thường dân mà theo Plato không mấy thông minh so với mô hình mà triết gia Aristotle đề xướng, theo đó tập thể công dân, tất cả đều tham gia cơ chế chính trị và lực lượng công dân, cũng được trang bị vũ khí. "

Luật sư Halbrook giải thích rằng các nhà soạn thảo Hiến pháp muốn bảo vệ phần lớn các quyền mà họ đã được hưởng trước đây trong tư cách công dân Anh.Trong những tháng sắp dẫn tới cuộc cách mạng tại Hoa Kỳ, nhiều người dân thuộc địa bị tước đoạt một số quyền tự do, kể cả quyền sở hữu vũ khí, để người Anh có thể thi hành các đạo luật bất công đối với nhiều người Mỹ.

Một lực lượng dân quân quy củ

Nhưng đối với nhiều chuyên gia, quyền cá nhân được sở hữu súng ống không phải là vấn đề chính đối với các nhà soạn thảo Hiến pháp Hoa Kỳ. Sử gia Saul Cornell của Đại học Fordham nhận định:

"Chúng ta rất dễ quên rằng Tu chính án thứ hai thực sự đặt một gánh nặng rất lớn trên vai các công dân."

Đối với sử gia Cornell, tu chính án thứ hai chú trọng hơn tới nghĩa vụ bảo vệ quốc gia bằng các lực lượng dân quân, hơn là bảo vệ quyền sở hữu súng của mỗi cá nhân. Ông nói:

"Tôi không tin là nhiều người thuộc cả hai bên cuộc tranh luận bây giờ, cả thành phần đòi kiểm soát súng ống, lẫn thành phần đòi quyền sở hữu súng ống, sẽ hài lòng nếu chúng ta quay về với ý nghĩa nguyên thủy của Tu Chính Án thứ hai.


Bởi vì đối với bên đòi kiểm soát súng ống, tu chính án này liên quan tới việc quân sự hóa xã hội. Chúng ta sẽ sống trong một đất nước giống với Israel và Thụy Sĩ hơn.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Feb 17th 2017, 4:39am)


444

Friday, February 17th 2017, 4:41am

Trong khi đối với phe đòi quyền sở hữu súng ống ở phía bên kia cuộc tranh luận, tu chính án thứ Hai sẽ quy định nghiêm ngặt hơn quyền sở hữu súng ống bởi vì không thể tập hợp một lực lượng dân quân mà không kiểm tra vũ khí thường xuyên hơn, không huấn luyện nhiều hơn.
Bởi thế ta phải cẩn thận về những gì ta đòi hỏi, bởi vì đôi khi ta sẽ được toại nguyện.”

Cuộc tranh luận về vấn đề Kiểm soát Súng

Người Mỹ muốn nêu bật quyền của cá nhân được sở hữu súng ống nhấn mạnh phần đề cập tới quyền mang vũ khí trong Tu Chính Án thứ hai.


Trong khi giới muốn giảm nguy cơ xảy ra tử vong có liên quan tới súng ống tại Hoa Kỳ, đòi thắt chặt các quy định về quyền sở hữu súng ống, nhấn mạnh tới cụm từ “lực lượng dân quân”.

Ông David Hardy, một học giả khác chuyên về hiến pháp và cũng là một luật sư ở Arizona, cho rằng các nhà soạn thảo Hiến Pháp chú ý tới cả quyền của cá nhân và lực lượng dân quân công dân khi viết Tu Chính Án thứ hai.
Luật sư Hardy nói:


"Quốc Hội đầu tiên của Hoa Kỳ và ông James Madison có xu hướng thêm vào một số điều được bảo đảm vào mỗi tu chính án sửa đổi Hiến pháp.

Tu Chính Án thứ nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận, báo chí, hoạt động tôn giáo, quyền tự do thành lập tôn giáo, tự do hội họp và kiến nghị của cơ quan lập pháp, đã được gói ghém chung với nhau.

Tu Chính Án thứ hai là hai mệnh đề hoàn toàn riêng biệt đã được ghép vào với nhau để phục vụ hai mục đích khác nhau. "Quyền sở hữu súng ống ở Hoa Kỳ có một lịch sử lâu dài. Vũ khí đã giúp các chàng cao bồi và người định cư chế ngự vùng miền tây hoang dã của đất nước. Tuy nhiên, khi biên giới biến mất và một hệ thống quốc phòng toàn quốc phát triển, mối liên kết giữa công dân và binh sĩ đã phai dần.

Có thể một lực lượng dân quân cũng như một tập thể công dân vũ trang không còn thích hợp trong một xã hội hiện đại. Nhưng rõ ràng các nhà lập quốc đã thêm những ý tưởng đó vào Hiến pháp vì họ muốn chúng được xét đến một cách nghiêm túc.

Và xét truyền thống về quyền sở hữu súng ống đã bắt rễ ở Hoa Kỳ, hầu hết các nhà phân tích đồng ý rằng các chính trị gia
sẽ ít có khả năng ủng hộ các đạo luật phụ trội để kiểm soát quyền sở hữu súng ống, đặc biệt trong thời gian dẫn tới tổng tuyển cử năm nay, ngay cả trong bối cảnh vụ bắn giết bừa bãi mới đây ở Colorado.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Feb 17th 2017, 4:49am)


445

Friday, February 17th 2017, 4:51am

Mr. President: Just who the hell do you think you are?
Feb 14, 2017
By LEONARD PITTS, JR.
lpitts@miamiherald.com

Dear Mr. So-Called President:

So let me explain to you how this works.
You were elected as chief executive of the United States. I won’t belabor the fact that you won with a minority of the popular vote and a little help from your friends, FBI Director James Comey and Russian President Vladimir Putin. The bottom line is, you were elected.

And this does entitle you to certain things. You get your own airplane. You get free public housing. You get greeted with snappy salutes. And a band plays when you walk into the room.

But there is one thing to which your election does not entitle you. It does not entitle you to do whatever pops into your furry orange head without being called on it or, should it run afoul of the Constitution, without being blocked.

You and other members of the Fourth Reich seem to be having difficulty understanding this. Reports from Politico and elsewhere describe you as shocked that judges and lawmakers can delay or even stop you from doing things.

Three weeks ago, your chief strategist, Steve Bannon, infamously declared that news media should keep its mouth shut and just listen for a while.

Just last Sunday, senior policy adviser Stephen Miller declared on CBS’ “Face The Nation” that our opponents, the media and the whole world will soon see as we begin to take further actions, that the powers of the president to protect our country are very substantial and will not be questioned.

What you do will not be questioned?
Lord, have mercy.

That’s the kind of statement that, in another time and place, would have been greeted with an out-thrust palm and a hearty “Sieg heil!”. Here in this time and place, however, it demands a different response: “Just who the hell do you think you are?”

Meaning you and all the other trolls you have brought clambering up from under their bridges.

Maybe you didn’t notice, but this is the United States of America. Perhaps you’ve heard of it? Nation of laws, not of individuals? First Amendment? Freedom of the press? Any of that ringing a bell?

Let’s be brutally clear here. If you were a smart guy with unimpeachable integrity and a good heart who was enacting wise policies for the betterment of all humankind, you’d still be subject to sharp scrutiny from news media, oversight from Congress, restraint by the judiciary — and public opinion.

And you, of course, are none of those things. I know you fetishize strength. I know your pal Vladimir would never stand still for reporters and judges yapping at him.

I know, too, that you’re accustomed to being emperor of your own fiefdom.
Must be nice. Your name on the wall, the paychecks, the side of the building. You tell people to make something happen, and it does. You yell at a problem, and it goes away. Nobody talks back. I can see how it would be hard to give that up.

But you did. You see, you’re no longer an emperor, Mr. So-Called President. You’re now what is called a “public servant” — in effect, an employee with 324 million bosses. And let me tell you something about those bosses. They’re unruly and loud, long accustomed to speaking their minds without fear or fetter. And they believe power must always answer to the people. That’s at the core of their identity.

Yet you and your coterie of cartoon autocrats think you’re going to cow them into silence and compliance by ordering them to shut up and obey?
Well, as a freeborn American, I can answer that in two syllables flat.
Hell no.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Feb 17th 2017, 5:00am)


446

Saturday, February 18th 2017, 7:56am

NP tạm dịch:

Kính gởi ông được-gọi-là Tổng Thống:

Thôi để tôi giải thích cho ông cái vụ nầy vận hành ra làm sao.
Ông đã được đắc cử làm Tổng Thống của Liên Bang Mỹ. Tôi sẽ không nhọc công bươi móc sự kiện ông thắng cử với một thiểu số phiếu phổ thông và sự giúp đở của các bạn ông, Giám Đốc FBI James Comey và Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Rốt lại là ông đã thắng cử.

Và điều đó cho phép ông được hưởng một vài thứ. Ông được có máy bay riêng. Ông được có nơi cư trú công miển phí. Ông được đón tiếp bằng chào kính. Và nhạc hiệu trổi lên mỗi khi ông bước vào phòng họp.

Nhưng có một việc mà sự thắng cử của ông không hề cho phép. Nó không cho ông được quyền làm bất cứ cái gì đột nhiên bật lên bên trong cái đầu bù xù màu cam của ông mà chưa từng được nêu lên, hoặc là nó bôi bác Hiến Pháp mà không bị ngăn chận.

Ông và những thành viên khác của Tân Quốc Xã dường như khó lòng hiểu được điều nầy. Các tường trình của tờ Politico và nơi khác mô tả ông giống như là bị khủng hỏang tâm lý nên các thẩm phán và các nhà lập pháp có thể trì hỏan hoặc ngay cả ngăn cản ông làm việc.

Ba tuần trước, chiến lược gia chính Stephen Miller của ông tuyên bố trên Face The Nation của đài CBS rằng: Những người chống đối chúng tôi, các hảng truyền thông và cả thế giới sẽ sớm nhận thấy, khi mà chúng tôi bắt đầu tiến hành xa hơn, là uy quyền của Tổng Thống dùng để bảo vệ đất nước của chúng ta vô cùng hệ trọng và không thể bị thắc mắc.

Các ông làm cái gì mà sẽ không thể bị thắc mắc ?

Chúa ơi, xin tha cho chúng con.

Đó là cái giọng điệu mà, ở một nơi khác vào một thời khác, có thể được đón nhận với bàn tay tung ra trước cùng tiếng tung hô “Sieg heil”(hoan hô chiến thắng của Đức Quốc Xã). Còn bây giờ và ở đây, nó phải được trả lời rằng: “ Này, ông nghĩ ông là cái thằng quái nào vậy ?”

Có nghĩa là ông và cái bọn quái quỷ mà ông mang tới đã nhảy bàn độc rồi đó (lạm quyền).

Có thể là ông không để ý, nhưng đây là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Có thể là ông đã từng nghe về nó ? Quốc Gia Thượng Tôn Pháp Luật, chứ không phải cá nhân ? Tu Chính Án Thứ Nhất ? Tự Do Báo Chí ? mấy cái đó có vang lên một tiếng chuông cảnh tỉnh nào không ?

Hảy minh bạch một cách thô bạo ở đây nhé. Giả sử ông là một gả thông minh, với một tư cách không chê vào đâu được và một tấm lòng tốt, người sẽ thực thi những chính sách khôn ngoan để tòan thể nhân lọai được tốt đẹp hơn thì ông vẫn là đối tượng cho sự soi mói sắc bén của các cơ sở truyền thông, giám sát bởi Quốc Hội, kềm chế bởi thẩm quyền tóa án và ý kiến của dân chúng.

Và ông, dĩ nhiên không phải là những người như trên. Tôi biết ông sùng bái sức mạnh.Tôi biết bạn thân Vladimir Putin của ông không khi nào đứng yên để nghe thông tín viên hay thẩm phán lảm nhảm.

Tôi cũng biết ông đã quen làm hòang thượng trong đế quốc của ông. Chắc là sướng lắm. Tên của ông gắn lên tường, in trên chi phiếu, ghi trên vách tòa nhà. Ông bảo người ta thực hiện việc gì thì việc đó được thực hiện. Ông quát tháo khi có rắc rối thì rắc rối biến đi. Không ai dám cải lại ông. Tôi có thể hiểu thật là khó biết chừng nào khi phải từ bỏ những thứ ấy.

Nhưng mà ông đã từ bỏ. Ông thấy không, ông không còn là một hòang đế nữa, ngài được-gọi-là Tổng Thống ơi. Ông bây giờ là cái người gọi là “Công Bộc” (Đầy Tớ của Nhân Dân) đấy- trong thực tế, ông là một công nhân có 324 triệu chủ nhân. Và để tôi nói cho ông rõ một đôi điều về những ông chủ nầy. Họ rất là luông tuồng và ồn ào, đã quen thói nghĩ sao thì nói vậy không sợ sệt hay giử kẻ. Và họ tin rằng chính quyền phải luôn luôn trả lời cho người dân. Đó là bản chất cốt yếu của họ.

Thế mà ông và đám thân tín thư lại họat hình của ông lại nghĩ là các ông có thể hù dọa họ phải im lặng và chấp hành bằng cách ra lệnh cho họ ngậm miệng và vâng lời ?

Ừ, với tư cách của một người Mỹ tự do từ lúc sinh ra, tôi có thể trả lời gói gọn trong hai tiếng trơn là:
Đừng hòng.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Feb 19th 2017, 4:55am)


447

Monday, February 27th 2017, 6:05am

Asean quan ngại về hệ thống vũ khí của TC
21 tháng 2 2017
VOA Tiếng Việt

Các nước trong khối Asean vừa bày tỏ quan ngại về hệ thống vũ khí mà TC mới lắp đặt trên các đảo ở Biển Đông.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay nói với các nhà báo tại đảo Boracay, nơi các ngoại trưởng Asean vừa nhóm họp, rằng quan ngại này được tất cả các nước trong khối chia sẻ. Ông Yasay không nói chính xác hoạt động nào của TC dẫn đến quan ngại hiện thời, nhưng nói ông hy vọng một bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) có thể đạt được trong tháng Sáu tới. Bản COC sẽ có thành phần cơ bản là giải trừ quân bị nhưng hiện còn chưa rõ nó có bắt buộc TC phải dỡ bỏ các hệ thống vũ khí đã lắp đặt hay không.

Biển Đông vẫn dậy sóng


Ông Yasay nói:

"Các thành viên Asean đồng lòng bày tỏ lo ngại về điều mà họ cho là quân sự hóa khu vực. Các nước Asean đã nhận thấy một cách lo ngại rằng TC đã lắp đặt hệ thống vũ khí trên các cơ sở mà họ thiết lập".

Philippines là nước giữ ghế chủ tịch luân lưu của khối Asean năm 2017.

Hãng Reuters đánh giá tuyên bố của ông Yasay cho thấy Asean có quan điểm cứng rắn ít thấy về hành động của TC. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên cầm quyền, một số tuyên bố mạnh mẽ nhắm vào TC của ông làm dấy lên phỏng đoán rằng Biển Đông có thể sẽ trở thành điểm nóng xung đột trong tương lai gần. Chính vì lẽ này mà các nước Asean cho rằng một bản quy tắc COC với các điều khoản bắt buộc sẽ là cần thiết.

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (Feb 27th 2017, 7:29am)


448

Monday, February 27th 2017, 8:10am

Úc quan ngại Biển Đông, thúc Mỹ trụ lại Thái Bình Dương
28/01/2017
VOA Tiếng Việt
Nguồn: The Guardian, ABC News Australia

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nêu quan tâm về các hoạt động quân sự hóa Biển Đông, nói rằng Australia sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải trong khu vực.

Bà Bishop cấp thiết kêu gọi Hoa Kỳ đừng rút lui khỏi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và khuyến cáo rằng đa số các nước trong khu vực lo ngại về các thế lực khác không phải là Hoa Kỳ có thể có tiếng nói quyết định trong các vấn đề khu vực.

Bà nói Australia quan ngại về những hoạt động xây dựng và quân sự hóa các đảo và bãi đá trong Biển Đông, đặc biệt lo ngại về tiến độ cũng như quy mô của các hoạt động của TC, nhưng bà khẳng định Australia không ngả về bên nào trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ / lãnh hải.

Phát biểu tại Đối thoại Úc-Mỹ về Hợp tác tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ở Los Angeles hôm thứ Sáu 27/1, bà Bishop nhắc nhở chính phủ của Tổng thống Trump rằng sự hiện diện của Mỹ trong suốt nhiều thập niên qua trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã giúp mang lại sự ổn định đã là nền móng cho phép sự phát triển của khu vực.

Hệ thống truyền thông ABC của Australia dẫn lời bà Bishop, nói tại cuộc đối thoại này:

“Chúng tôi coi Hoa Kỳ là cường quốc thiết yếu trong khu vực Nam Á-Thái Bình Dương. Đa số các nước trong vùng đều muốn người Mỹ tăng cường vai trò lãnh đạo, chứ không giảm nhẹ vai trò này, tất cả các nước đều không muốn các thế lực khác ngoài Hoa Kỳ, có tiếng nói quyết định trong các vấn đề khu vực”.


Bà khẳng định Australia không ngả về bên nào trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ với TC và các nước láng giềng, nhưng sẽ tiếp tục thực hiện các quyền của mình theo luật pháp quốc tế về tự do hàng hải và hàng không.

Ngoại trưởng Úc bày tỏ sự thất vọng của bà với các đại diện Mỹ hôm thứ Sáu 27/1 về việc Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Bà nói Australia đã thương thuyết một hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ và 10 nước đối tác khác bởi vì Canberra tin rằng Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP có tiềm năng mang lại lợi ích cho tất cả các nước tham gia. Bà phát biểu:

“Australia tiếp tục ủng hộ các nguyên tắc nền tảng của hiệp định TPP và chúng tôi đang làm việc với các nước khác, bên cạnh Hoa Kỳ, để thực hiện những lợi ích đó bằng cách thông qua hiệp định này.”

Ngoại trưởng Bishop đã gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong cùng ngày. Văn phòng ông Pence ra thông cáo sau cuộc gặp gỡ, tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục củng cố liên minh Mỹ-Úc để duy trì hoà bình và an ninh trong khu vực.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Feb 27th 2017, 8:16am)


449

Tuesday, February 28th 2017, 6:35am

Lãnh đạo Mỹ-Nhật gặp nhau tại Bạch Ốc
VOA Tiếng Việt
10/02/2017

Theo một viên chức cấp cao của Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng Thống Trump tìm cách trấn an nhà lãnh đạo Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ, rằng Hoa Kỳ 100% sẽ sát cánh vai kề vai với Nhật Bản, qua một cuộc gặp gỡ ở Phòng Bầu dục, một bữa ăn trưa ở Tòa Bạch Ốc và một buổi đánh golf ở Florida.

Máy bay chở Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đáp xuống căn cứ không quân Andrews bên ngoài thủ đô Washington vào tối thứ Năm, trước cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Abe là nguyên thủ nước ngoài thứ hai gặp Tổng thống Trump.

Cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Abe trong ngày hôm nay, thứ Sáu 10/2, sẽ thảo luận về một loạt vấn đề, đặc biệt là vấn đề thương mại. Các quan chức Nhật Bản cho VOA biết rằng tháp tùng Thủ Tướng Abe là một phái đoàn hùng hậu chưa từng thấy.

Ông Abe dự trù công bố một gói đầu tư gồm 5 phần trị giá 150 tỷ đô vào hệ thống cơ sở hạ tầng Mỹ, có khả năng tạo ra 700.000 việc làm.

Hoa Kỳ và Nhật Bản công chung chiếm khoảng 30% sản lượng kinh tế toàn cầu.

450

Tuesday, February 28th 2017, 6:41am

Ông Trump: Mỹ-Nhật là trụ cột của an ninh khu vực
VOA Tiếng Việt
11/02/2017


Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/2 tuyên bố liên minh Mỹ-Nhật là trụ cột của hòa bình-ổn định khu vực. Ông Trump bắt đầu 2 ngày hội đàm với Thủ tướng Nhật bằng một cái ôm chầm thân thiết khi ông Shinzo Abe bước vào Tòa Bạch Ốc. Trong Phòng Bầu Dục, lãnh đạo hai nước đồng minh đã tươi cười ‘tay bắt mặt mừng’ trước khi ngồi xuống thảo luận.

Tại cuộc họp báo chung với ông Abe, ông Trump tránh không nhắc lại luận điệu lúc tranh cử khi ông tố cáo Nhật lợi dụng viện trợ an ninh của Hoa Kỳ và đánh cắp công ăn việc làm của dân Mỹ. Tổng thống Trump tuyên bố:

“Chúng tôi cam kết với an ninh của Nhật, tất cả những khu vực thuộc quyền kiểm soát hành chính của Nhật và tăng cường hơn nữa liên minh thiết yếu của chúng tôi”.


Thông cáo báo chí chung của đôi bên
nêu rõ cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Nhật bằng các khả năng quân sự truyền thống và khả năng hạt nhân không thay đổi. Đây là một thắng lợi cho ông Abe, người trông đợi chuyến thăm Washington lần này sẽ phát huy sự tin cậy lẫn nhau và hữu nghị với tân Tổng thống Mỹ cũng như gửi ra một thông điệp rằng đồng minh Mỹ-Nhật mấy chục năm nay không hề lay chuyển trước một nước TC trỗi dậy.

Vẫn theo thông cáo, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật xác nhận rằng Điều Khoản 5 trong hiệp ước an ninh song phương có tính luôn cả quần đảo Senkaku do Nhật kiểm soát mà TC cũng tuyên bố chủ quyền, gọi là Điếu Ngư.

Sau cuộc gặp ở Tòa Bạch Ốc, ông Trump và ông Abe đã lên đường đi Florida, nghỉ dưỡng cuối tuần tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông Trump.

451

Tuesday, February 28th 2017, 6:50am

Quan hệ TC - Philippines sắp gặp thử thách
VOA Tiếng Việt
24/01/2017
Ralph Jennings

Mối quan hệ non trẻ giữa TC và Philippines - hai nước có tranh chấp chủ quyền hàng hải - đối mặt với một thử thách trong năm nay vì những tranh cãi mới liên quan đến việc Bắc Kinh xây đảo trong vùng biển tranh chấp, và kỳ vọng về việc tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể thách thức ảnh hưởng của TC ở châu Á.

Quan hệ Philippines-TC sẽ có nhiều vấn đề hơn nếu Hoa Kỳ can thiệp, và chính phủ Hoa Kỳ đã cho thấy một số dấu hiệu là sẽ tìm cách tranh thủ Manila để xây dựng một mối quan hệ quân sự vững chắc hơn dưới quyền Tổng thống Trump.

Ông Carl Baker, giám đốc đặc trách các dự án của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Honolulu, cho rằng Philippines sẽ gặp khó khi tìm cách thao túng thế đối đầu giữa TC và Hoa Kỳ về sự chiếm đóng của TC trong vùng biển này.

Giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales ở Australia, nói Tổng thống Philippines Duterte có lẽ sẽ để cho ông Trump đóng quân ở Philippines để chống lại TC . Ông Thayer nói:

"Trong dài hạn, mọi việc rất khác. Tăng cường sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ sẽ mất nhiều năm. Điều đó sẽ không xảy ra tức thời. Tôi thấy rõ là ông Trump thật sự theo đuổi việc tiếp cận thị trường và giải quyết vấn đề thao túng tiền tệ với TC ".

452

Tuesday, February 28th 2017, 6:57am

Đài Loan không là con bài trong quan hệ Mỹ - Trung
VOA Tiếng Việt
10/02/2017


Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn đang ra dấu sẽ theo đuổi một chính sách trung hoà giữa TC và Hoa Kỳ, mặc dù bà có một mối quan hệ rất đặc biệt với ông Donald Trump, để cân bằng cảm tình của các thành phần cử tri có lập trường khác nhau, và giảm nguy cơ làm leo thang sự phẫn nộ ở Bắc Kinh.

Thái Anh Văn đã có cuộc điện đàm bất ngờ với ông Trump vào tháng 12, trước khi ông lên nhậm chức.

Nhưng trong hai tuần qua, chính phủ của Tổng Thống Thái Anh Văn đã đưa ra một loạt tuyên bố cho thấy Đài Loan không muốn làm xấu đi các mối quan hệ vốn đã căng thẳng với TC.

Ông Ross Feingold, một nhà phân tích thuộc một cơ quan tư vấn chính trị của Mỹ ở Đài Bắc nhận định:

"Theo chính sách của Đài Loan đối với TC, bà Thái Anh Văn trước sau như một, vẫn tỏ ra có thiện chí, mà TC chưa có dấu hiệu đáp lại thiện chí đó."

Các nhà phân tích tin rằng Bà Thái Anh Văn đang tỏ ra thận trọng hơn với Washington, một phần là để tránh bị dùng như một con bài để mang ra mặc cả trong quan hệ Mỹ-Trung, tình huống mà phần lớn công chúng Đài Loan phản đối. Một số cử tri cũng muốn bà giữ hòa khí với TC, được coi như nước hàng đầu thu hút các hoạt động thương mại, đầu tư quốc tế, và cũng là cường quốc quân sự mạnh thứ ba trên thế giới.

Nhưng bà Thái, vốn là một người rất thận trọng, không thể xích lại quá gần với TC nếu không muốn làm phật lòng một thành phần cử tri và các thành viên trong chính đảng của bà vốn có quan điểm kiên định chống Bắc Kinh.

TC giận dữ khi các cường quốc lớn như Hoa Kỳ xích lại gần Đài Loan, và có ý ám chỉ Đài Loan là một nước có chủ quyền, chứ không phải là một phần lãnh thổ của Hoa Lục. Bắc Kinh từ lâu vẫn xem Đài Loan là thuộc lãnh thổ của mình, họ không tin cậy bà Thái Anh Văn vì bà từ chối hội đàm với giới lãnh đạo TC.

Hôm thứ Năm trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch TC Tập Cận Bình, ông Trump cam kết tôn trọng chính sách “một Trung Quốc”.

Phủ Tổng Thống Đài Loan hôm thứ Sáu đã đáp ứng diễn biến mới này, nói rằng Đài Loan và Hoa Kỳ vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với hướng tiếp cận là duy trì quan hệ tốt và có không để xảy ra biến cố nào. Trong một tuyên bố, Văn Phòng Tổng Thống Đài Loan nói chính quyền ở Đài Bắc hiểu rằng chính phủ Hoa Kỳ coi trọng việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Feb 28th 2017, 7:05am)


453

Tuesday, February 28th 2017, 7:07am

TC tăng cường đối phó khả năng xung đột với Mỹ
VOA Tiếng Việt
28/01/2017

TC đang gia tăng chuẩn bị đối phó với xung đột quân sự có thể xảy ra với Mỹ trong lúc Tổng thống Donald Trump làm gia tăng nguy cơ bùng nổ chiến sự, báo chí nhà nước TC và các quan sát viên quân sự loan tin. Bắc Kinh đang chuẩn bị đối phó trước khả năng các mối quan hệ Mỹ-Trung tuột dốc, đặc biệt về an ninh hàng hải.

Trong một bài bình luận đăng đúng ngày nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, tờ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói nguy cơ chiến tranh ngày càng thực tế hơn giữa tình hình an ninh ngày càng phức tạp ở châu Á Thái Bình Dương.

Bài viết của một giới chức tại cục huy động quốc phòng thuộc Quân ủy Trung ương nói lời kêu gọi Hoa Kỳ tái cân bằng chiến lược tại châu Á, triển khai quân đội tại vùng Biển Hoa Đông và Biển Đông, và bố trí một hệ thống phòng thủ phi đạn tại Hàn Quốc là những điểm nóng sắp bùng nổ. Bài bình luận viết tiếp:

”Cuộc chiến theo thuật ngữ của Tổng Thống hay chiến tranh bùng nổ đêm nay không còn là những khẩu hiệu, mà đang trở thành hiện thực.”

Nhân dân nhật báo chính thức của nhà nước TC trong bài xã luận hôm Chủ nhật nói quân đội TC sẽ diễn tập trên biển bất chấp những khiêu khích từ nước ngoài. Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của TC trong tháng trước đã chạy qua Eo Biển Đài Loan.

Bình luận này đề cập đến phát biểu của ông Rex Tillerson người được đề cử giữ chức vụ Ngoại trưởng Mỹ là Hoa Kỳ nên ngăn TC tiếp cận những đảo nhân tạo Bắc Kinh đã xây trên những khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói trong một cuộc họp báo hôm thứ hai là Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn TC chiếm các lãnh thổ trong lãnh hải quốc tế tại Biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đáp trả rằng Hoa Kỳ cần phải dè dặt trong lời nói và hành động, để tránh làm tổn hại đến hòa bình và ổn định trong vùng.

Theo các nhà phân tích, quân đội TC thường xuyên chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra dù tổng thống Mỹ là ai, nhưng khuynh hướng cực đoan có thể có của ông Trump chống lại TC là rất nguy hiểm.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Mar 5th 2017, 2:57am)


454

Tuesday, February 28th 2017, 7:13am

Quốc Hội Mỹ cân nhắc $30 tỷ thúc đẩy quốc phòng
09/02/2017
VOA Tiếng Việt

Với cam kết của tân Tổng Thống Donald Trump về kiến thiết lực lượng võ trang Mỹ, các quan chức cao cấp trong Ngũ Giác Đài vừa trao cho Quốc Hội các kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng hơn 30 tỷ đô la để tậu thêm các máy bay chiến đấu và xe bọc thép mới, cải thiện huấn luyện và nhiều lĩnh vực khác nữa.

Các đề nghị không chính thức mà hãng tin AP nắm được chứng tỏ nỗ lực đầu tiên của Bộ Quốc Phòng dưới thời Tổng Thống Trump trong việc ngăn không để cho tính sẵn sàng tác chiến của quân đội Mỹ bị xói mòn.

Các phần của kế hoạch này có phần chắc sẽ được đưa vào ngân sách bổ sung chính thức cho năm nay mà chính quyền Trump sắp gửi cho Quốc Hội.

Theo kế hoạch, các viên chức hàng đầu trong Bộ Quốc Phòng sẽ điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện vào thứ ba tuần sau

455

Sunday, March 5th 2017, 3:03am

Singapore lo ngại về căng thẳng Mỹ - Trung
BBC Tiếng Việt
01/03/2017

Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long nói với BBC rằng căng thẳng Mỹ - Trung trong khu vực là mối lo thật sự. Ông Lý Hiển Long có cuộc phỏng vấn dài với chương trình HARDtalk của BBC tại Singapore.
Xin giới thiệu một số phần chính trong cuộc phỏng vấn:

BBC:Vào thời điểm căng thẳng gia tăng trong vùng, còn ông Donald Trump thì nói về chính sách "Nước Mỹ trước hết". Chúng ta đã bàn về khía cạnh bảo hộ rồi, có phải tình hình đang rất khó cho Singapore?

TT Lý Hiển Long: Nếu quan hệ Mỹ - TC trở nên thật khó khăn, thì vị thế của chúng tôi cũng sẽ khó hơn vì khi đó chúng tôi bị buộc phải chọn lựa giữa làm bạn với Mỹ hay TC.

BBC: Đó có là lo ngại thật sự cho ông?

TT Lý Hiển Long: Lo ngại thật sự. Có vấn đề chứ, nhưng nói chung hiện nay chúng tôi là bạn của cả hai và cả hai mối quan hệ rất tốt.

BBC: Ông có tin rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington có nguy cơ xấu hơn nữa?

TT Lý Hiển Long: Theo tôi, mối quan hệ luôn đòi hỏi sự quan tâm lâu dài của cả hai phía. Tôi chắc chắn TC đang làm như vậy, và tôi hy vọng Mỹ cũng quan tâm như thế, vì ở phía Mỹ họ có nhiều vấn đề khác phải lo: Châu Âu, Trung Đông, Ukraine, châu Mỹ Latin. Nếu họ không chú ý đến mối quan hệ này, để hai bên cùng thắng và cả trong những lĩnh vực cạnh tranh, thì mối quan hệ đó có thể xấu đi.

Về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

BBC: Một số nước như Úc, New Zealand nói rằng họ không loại trừ "TPP mất đi một", tức là vắng Mỹ. Nhật thì nói không. Còn Singapore?

TT Lý Hiển Long: Nếu có đồng thuận và 11 thay vì 12 nước nói: "Hãy ký kết mà không có Mỹ", thì Singapore sẽ làm vậy. Tôi không biết là nó có xảy ra không vì Nhật Bản đã phải có những nhượng bộ đau đớn để Mỹ cũng nhượng bộ. Nếu bây giờ lại có hiệp định mà Nhật phải nhượng bộ nhưng không có Mỹ, thì cân bằng chính trị và kinh tế đã đổi rồi. Tôi không loại trừ trường hợp đó nhưng điều nầy rất khó đạt được.

Về việc Anh ra khỏi EU (Brexit)

BBC: Khi ông quan sát Vương quốc Anh như là một nơi để kinh doanh, đối tác đầu tư, thương mại, theo ông, Brexit đã làm Anh mạnh lên hay yếu đi?

TT Lý Hiển Long: Chúng tôi không can dự việc bỏ phiếu. Theo chúng tôi, Brexit làm EU yếu đi. Chúng tôi cũng không chắc là nó giúp Anh mạnh hơn. Bạn có thể vẫn sống, sẽ không đói khi ở ngoài EU, nhưng đó là thị trường khổng lồ ngay bên cạnh bạn. Bạn vẫn phải làm ăn với họ, và nếu không có ảnh hưởng, có lẽ bạn sẽ không thể làm tăng ảnh hưởng của mình trên thế giới.

Về thương mại và nhân quyền

BBC: Tim Farron, thủ lĩnh đảng Dân chủ Tự do tại Anh nói rằng "nếu có thỏa thuận thương mại với Singapore, bà Thủ tướng Theresa May phải nêu vấn đề tự do ngôn luận, báo chí khi đàm phán." Ông phản ứng thế nào?

TT Lý Hiển Long: Bạn quả thật không có dè dặt hay ngại ngùng một chút nào khi hỏi tôi câu nầy nhỉ ?!

BBC: Không, nhưng đó không quan trọng phải không ạ. Quan trọng là ông có sẵn lòng bảo đảm cho tự do báo chí nội địa? Ông có sẵn lòng nói về việc sẽ có tự do nhiều hơn cho báo chí ở nước này không?

TT Lý Hiển Long: Tôi đâu có bảo các bạn là phe báo chí các bạn nên làm gì, tại sao các bạn nghĩ là nên chỉ bảo tôi cách quản trị đất nước?
Chúng tôi hoàn toàn cởi mở, có hệ thống internet thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Chúng tôi không có tường lửa, muốn vào trang nào thì vào. Thế thì cái gì là hạn chế tự do báo chí?

BBC: Vậy nếu chính phủ Anh liên kết hiệp định thương mại với bảo đảm nhân quyền, tự do báo chí, quyền lao động, quyền biểu tình ở nước này, ông sẽ…?

TT Lý Hiển Long: Tôi sẽ chờ đọc văn bản đã. Hãy xem người Mỹ kìa ! Họ cũng không nhịn khi lên giọng về đạo đức. Họ cổ vũ dân chủ, tự do ngôn luận, quyền phụ nữ, quyền của người đồng tính, thậm chí là người chuyển giới. Nhưng họ đâu có áp dụng nó đối với hết thảy các đồng minh của họ trên khắp thế giới đâu. Họ chỉ làm khi phí tổn thấp thôi, chỉ khi đó họ mới cao giọng.

BBC: Ông không nghĩ là Anh sẽ…

TT Lý Hiển Long: Bạn hãy xem một số nhà sản xuất dầu hỏa quan trọng nhất thế giới, họ có tuân thủ không? Họ có bị sức ép không?
Người ta vẫn phải làm ăn. Thế giới thật đa dạng, không có ai độc quyền về đạo đức hay trí khôn. Các khác biệt về giá trị và quan niệm, khác biệt trong cả cách ta đặt ra mục tiêu cuộc đời. Nếu chúng ta không chấp nhận điều này, không cùng phát triển, hợp tác, chấp nhận khác biệt thì khó lắm.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Mar 5th 2017, 3:17am)


456

Sunday, March 5th 2017, 4:16am

Biển Đông : Mỹ dự trù hành động mới thách thức đòi hỏi chủ quyền của TC
Thanh Phương
Đăng ngày 13-02-2017
Sửa đổi ngày 13-02-2017

Trang mạng Navy Times hôm qua, 12/02/2017, trích dẫn nhiều viên chức cho biết là Hải Quân Mỹ và Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Thái Bình Dương của Mỹ đang chuẩn bị những hoạt động mới để thách thức đòi hỏi chủ quyền của TC ở Biển Đông, bằng cách điều thêm chiến hạm đến sát các đảo nhân tạo mà TC đang xây dựng và quân sự hóa ở vùng biển này.

Các chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải, viết tắt là FONOPS, sẽ do các tàu thuộc cụm tấn công của hàng không mẫu hạ USS Carl Vinson thực hiện. Đó là tàu tuần dương tên lửa USS Lake Champlain CG-57 và hai tàu khu trục USS Wayne E. Meyer USS Michael Murphy. Đội tàu này hiện đang ở Thái Bình Dương và đang tiến về hướng Biển Đông, theo lời 3 viên chức quốc phòng nói với Navy Times, nhưng xin miễn nêu tên. Chưa rõ là khi nào đội tàu nói trên sẽ đi vào khu vực Biển Đông.

Theo Navy Times, kế hoạch của Hải quân Mỹ chắc là sẽ đưa các chiến hạm xâm nhập khu vực 12 hải lý chung quanh các đảo nhân tạo của TC ở Trường SaHoàng Sa, một hành động mới thách thức những đòi hỏi chủ quyền của TC ở Biển Đông, mà trong quá khứ đã từng gây căng thẳng giữa Washington với Bắc Kinh.

Navy Times cho biết các kế hoạch nói trên sẽ được chuyển theo từng cấp chỉ huy, lên tới tổng thống Donald Trump để phê chuẩn và sẽ phần nào phản ánh chính sách của chính quyền Trump về Biển Đông.

Trả lời Navy Times, chuyên gia Bonnie Glaser, thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược ( CSIS ) ở Washington, cho rằng:

“Không thể nào buộc được TC rút khỏi các đảo nhân tạo mới xây ở Trường Sa”.

Nhưng theo bà Glaser:

“Hoa Kỳ có thể thi hành một chiến lược nhằm ngăn chận Bắc Kinh bồi đắp thêm đảo và quân sự hóa, đồng thời ngăn chận TC sử dụng những tiền đồn mới để dọa nạt hoặc cưỡng ép các nước láng giềng”.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Mar 5th 2017, 4:24am)


457

Sunday, March 5th 2017, 4:36am

TT Trump lãnh đạo thế giới, hướng về Biển Đông?
01/03/2017
Viễn Đông

Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ một lần nữa sẵn sàng lãnh đạo thế giới và đề xuất gia tăng ngân sách quốc phòng thêm hàng chục tỉ đôla mà một phần để tăng cường sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ ở các thủy lộ quốc tế trọng yếu, trong đó có Biển Đông.

Ông nói tiếp trong sự tán thưởng của các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa:

“Một chương mới về sự vĩ đại của nước Mỹ giờ đang bắt đầu. Một sự tự hào dân tộc mới đang lan khắp đất nước chúng ta. Đồng minh của chúng ta thấy rằng nước Mỹ một lần nữa đã sẵn sàng lãnh đạo. Tất cả các nước trên thế giới, bạn lẫn thù, sẽ thấy rằng Hoa Kỳ vững mạnh, Hoa Kỳ tự hào, và Hoa Kỳ tự do”.

Trong bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc Hội Mỹ tối 28/2, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ông Trump nói rằng ông muốn truyền đi thông điệp đoàn kết và sức mạnh và “đó là một thông điệp phát đi từ tận đáy lòng tôi”.

Trong bài phát biểu về nhiều vấn đề trọng yếu của nước Mỹ như công ăn việc làm, an ninh và chống khủng bố, ông Donald Trump còn nói tới việc đề xuất ra Quốc Hội một ngân sách nhằm tái xây dựng quân đội và coi đó là một trong những sự gia tăng chi tiêu quân sự quốc gia lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Chính quyền của ông Trump đề xuất tăng thêm 54 tỷ đôla cho ngân sách, dành hơn 600 tỷ đôla cho Ngũ Giác Đài, tức tăng lên 10% trong năm 2018.

Theo Reuters hôm 28/2, một viên chức Mỹ rành về dự thảo gia tăng quốc phòng nói rằng:

“Tiền tăng thêm sẽ được dành cho việc đóng tàu, tậu máy bay quân sự và tăng cường sự hiện diện mạnh mẽ tại các thủy lộ quốc tế trọng yếu, trong đó có Biển Đông”.

Tiến Sĩ Tạ Văn Tài, một nhà nghiên cứu ở Mỹ về các vấn đề liên quan tới vùng biển tranh chấp này, cho biết rằng ông rất hoan nghênh các tuyên bố mạnh của ông Trump.
Ông nói thêm:

“Điều này khá hơn. Trước đây, mấy năm của ông Obama thì chỉ tuyên bố, nhưng mà vẫn còn đi rón rén. Nói chung, chính quyền Trump họ sẽ mạnh hơn so với TC ở Biển Đông, nhưng mà mạnh đến đâu thì tôi không nói rõ được bởi vì ông Trump khá khó đóan. Chắc chắn là ông ấy sẽ mạnh mẽ hơn chính quyền trước”.

Ông Tài cho rằng nếu Mỹ mạnh mẽ ở biển Đông, Việt Nam sẽ hưởng lợi.

Hôm 18/2, lần đầu tiên dưới thời kỳ nắm quyền của ông Trump, hải quân Mỹ đã triển khai hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cùng đội tàu chiến đã trở lại bắt đầu tuần tra “tự do hàng hải” ở Biển Đông.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Điều Hành Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) ở Mỹ, nói với VOA Việt Ngữ rằng cộng đồng người Mỹ gốc Việt mong Hoa Kỳ đóng một vai trò quan trọng hơn, ổn định hơn tại vùng Biển Đông.
Ông nói thêm:

“Tôi nghĩ rằng mọi người đều khá phấn khởi khi thấy Hoa Kỳ có vẻ như có một thái độ quyết liệt hơn, cứng rắn hơn, và cũng đã bắt đầu triển khai lực lượng của mình vào Biển Đông, khác hơn với thời của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, chúng ta còn phải chờ xem đây có phải chăng là một chiến lược dài lâu hay đây lại là một thái độ hơi vội vã, và sau đó lại thay đổi như đã từng xảy ra trong 30 ngày cầm quyền của Tổng thống Trump”.

Bộ Ngoại giao TC hôm 28/2 bày tỏ hy vọng rằng sự gia tăng chi tiêu về quốc phòng của Hoa Kỳ sẽ mang lại ích lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu. Phát ngôn viên Lục Khảng nói rằng việc liên hệ giữa sự gia tăng quân sự của Mỹ đối với tình hình Biển Đông chỉ là một sự phỏng đoán. Ông Lục cũng kêu gọi các quốc gia ngoài cuộc, ám chỉ Mỹ, tôn trọng nỗ lực của TC và các nước Đông Nam Á duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông.

Hãng tin Reuters hôm 28/2 dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết rằng năm ngoái, TC ấn định chi tiêu quân sự ở mức gần 140 tỷ đôla.
Cùng ngày, tờ báo có tư tưởng dân tộc Hoàn cầu Thời báo kêu gọi Bắc Kinh gia tăng chi tiêu quân sự thêm ít nhất 10% nữa để đối phó với sự bất ổn do Tổng Thống Mỹ Donald Trump gây ra.

Trong phần kết bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ, Tổng Thống Donald Trump nói rằng:

“Hoa Kỳ sẵn lòng tìm kiếm những người bạn mới, và củng cố quan hệ đối tác mới với các quyền lợi chung. Chúng ta muốn hòa thuận và ổn định, chứ không phải chiến tranh và xung đột… Nước Mỹ ngày nay làm bạn với những nước từng là kẻ thù.”

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Mar 5th 2017, 9:51pm)


458

Monday, March 6th 2017, 5:46am

Ván cờ mới của các cường quốc
Posted on 26/10/2015 by The Observer
Nguồn: “The new game”, The Economist, 17/10/2015.
Biên dịch: Trần Văn Thắng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Một châu lục phân cách giửa những chiến trường đẫm máu của Syria với những rạn san hô và bãi cát ngầm ở Biển Đông. Tuy nhiên, theo những cách thức khác nhau, cả hai nơi này đều đang chứng kiến sự chuyển dịch đáng kể trong các mối quan hệ giữa các cường quốc kể từ sau khi Nga Sô sụp đổ.

Ở Syria, lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh, Nga triển khai lực lượng ra xa bên ngoài lãnh thổ để dập tắt một cuộc cách mạng và hỗ trợ một chính quyền phụ thuộc.

Trên vùng biển nằm giữa Việt NamPhilippines, Mỹ sẽ sớm gửi tín hiệu rằng nước này không công nhận các yêu sách chủ quyền của TC đối với hàng loạt các đảo đá và bãi ngầm bằng cách thi hành quyền tự do hàng hải trong phạm vi vùng biển 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo của TC.

Trong 25 năm qua, Mỹ đã hoàn toàn thống trị nền chính trị giữa các cường quốc. Nhưng Mỹ ngày càng sống trong một thế giới bị tranh chấp. Cuộc chơi mới với Nga và TC đang diễn ra ở Syria Biển Đông báo hiệu một cuộc đấu ở phía trước.

Những thực tế trên thực địa

Như xưa nay trong lịch sử, cuộc đấu đó được tiến hành một phần trên phương diện sức mạnh cứng. Vladimir Putin đã can thiệp vào Syria để dập tắt chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo và củng cố vị thế của chính ông ở trong nước. Tuy nhiên, ông còn có ý thể hiện rằng, không giống Mỹ, Nga có thể là một người đáng tin cậy trong việc thúc đẩy mọi thứ diễn ra ở Trung Đông và có thể có thêm bạn bè bằng cách, ví dụ như, đưa ra cho Iraq một sự lựa chọn thay thế Mỹ. Để không ai còn dám phát biểu như Thượng Nghị sĩ Mỹ John McCain rằng Nga chỉ là “một trạm xăng dưới vỏ bọc một quốc gia”, ông Putin muốn chứng minh rằng Nga sở hữu sự quyết tâm, cũng như những binh lính thiện chiến và các tên lửa hành trình.

Cuộc chiến này còn là về tính chính đáng. Ông Putin muốn làm mất uy tín của Mỹ trong việc quản lý trật tự thế giới. Mỹ lập luận rằng, sự bất mãn của người dân Syria và việc lạm dụng các quyền con người khiến Tổng Thống Bashar al Assad không đủ tư cách nắm quyền. Ông Putin muốn làm giảm tầm quan trọng của nhân quyền, thứ ông cho là một loại giấy phép cho phương Tây can thiệp vào các quốc gia có chủ quyền, bao gồm chính nước Nga nếu ông buộc phải tiến hành một cuộc đàn áp tàn bạo.

Quyền lực và tính chính đáng cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng trong vấn đề Biển Đông, tuyến giao thương hàng hải huyết mạch của thế giới. Nhiều đảo, rạn san hô và bãi cát của Biển Đông là đối tượng của những yêu sách chủ quyền chồng chéo.

Thế nhưng, TC khẳng định lý lẽ của mình là thắng thế, và nước này đang áp đặt các đòi hỏi của mình bằng cách bồi đắp các đảo nhân tạo và xây dựng các đường băng cùng các đơn vị đồn trú. Đây một phần là sự khẳng định sức mạnh hải quân ngày một tăng nhanh: TC đang tạo ra các đảo vì nước này có thể làm việc đó. Việc chiếm các đảo này phù hợp với chiến lược thống trị các vùng biển xa.

Hai mươi năm trước, các tàu chiến của Mỹ di chuyển đến khu vực này mà không bị trừng phạt. Ngày nay, chúng sẽ đối mặt với một vùng biển thù địch tiềm tàng. Tuy nhiên, một nguyên tắc cũng đang bị đe dọa. Mỹ không để ý tới ai sở hữu các đảo, nhưng nước này khẳng định rằng TC nên thiết lập các yêu sách chủ quyền của mình thông qua thương lượng hoặc trọng tài quốc tế. TC lại cho rằng trong khu vực của mình, nước này giờ sẽ tự thiết lập các luật chơi, trong các cuộc tranh chấp đảo cũng như những vấn đề khác nữa.

Rõ ràng, vị thế ưu việt của Mỹ đang bị thách thức. Sau khi Liên Xô sụp đổ, uy quyền toàn cầu tuyệt đối của Mỹ đôi khi bắt đầu có vẻ trở thành chuyện bình thường. Trên thực tế, vị thế của Mỹ đạt tới đỉnh cao như vậy chỉ bởi vì Nga đang quay cuồng và TC vẫn chỉ mới thoát ra khỏi sự hỗn loạn và những tàn phá vốn đã làm nước này suy yếu trong thế kỷ 20. Thậm chí hiện nay, Mỹ vẫn là quốc gia duy nhất có khả năng triển khai sức mạnh trên khắp toàn cầu.

Tuy nhiên, có lý do để lo ngại. Sự tái khẳng định quyền lực của Nga báo hiệu rắc rối. Điều này đã dẫn tới việc Nga sáp nhập Crimea và xâm nhập miền Đông Ukraine – cả hai vi phạm chính thứ luật pháp quốc tế mà Putin nói ông đang duy trì ở Syria.

Tổng thống Mỹ Barack Obama được an ủi phần nào nhờ nền kinh tế yếu kém của Nga và việc giới tinh hoa nước Nga di cư ra ngoài. Tuy nhiên, một cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân đang sa sút có thể gây ra nhiều hiểm họa.

Các mối quan hệ giữa TC và Mỹ quan trọng hơn – và thậm chí khó quản lý hơn. Vì hòa bình và thịnh vượng, hai nước phải có khả năng làm việc cùng nhau. Thế nhưng, các mối quan hệ của họ lại không tránh khỏi việc bị cản trở bởi sự cạnh tranh và ngờ vực.
Bởi mỗi giao dịch có nguy cơ trở thành một phép thử xem ai sẽ là người nắm quyền quyết định, sự đối kháng luôn hiện diện.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Mar 6th 2017, 6:30pm)


459

Monday, March 6th 2017, 5:57am

Chính sách đối ngoại của Mỹ vẫn chưa được điều chỉnh để thích ứng với thế giới cạnh tranh này. Trong ba đời tổng thống vừa qua, chính sách chủ yếu tập trung vào việc xuất khẩu các giá trị Mỹ; mặc dù đối với các quốc gia ở chiều nhận thì đôi khi điều đó chẳng khác nào một sự áp đặt. Ý tưởng ở đây là các quốc gia sẽ chắc chắn bị cuốn hút hướng về dân chủ, thị trường và nhân quyền. Những người lạc quan nghĩ rằng ngay cả TC cũng đang hướng về phía đó.

Vẫn còn xứng đáng dẫn đầu

Quan điểm đó đã phải trả giá, trước tiên là ở Iraq và Afghanistan và hiện nay là ở Trung Đông nói chung. Tự do đã không mang lại sự ổn định. Dân chủ đã không bén rễ. Ông Obama dường như đã kết luận rằng Mỹ nên rút quân. Ở Lybia, ông đã lãnh đạo từ phía sau; ở Syria, ông đã chần chừ. Kết quả là ông nhường lại thế chủ động ở khu vực Trung Đông cho Nga lần đầu tiên kể từ những năm 1970.

Giống như tờ báo này, tất cả những ai vẫn coi dân chủthị trường là con đường đi đến hòa bình và thịnh vượng đều hy vọng rằng Mỹ sẽ sẵn lòng hơn nữa trong vai trò lãnh đạo thế giới. Nguyện vọng của ông Obama rằng các quốc gia khác nên chia sẻ trách nhiệm duy trì hệ thống luật pháp quốc tế và nhân quyền sẽ chỉ mang lại kết quả nếu Hoa Kỳ thiết lập một chương trình nghị sự và dẫn dắt sáng kiến như đã làm với chương trình hạt nhân Iran. Cuộc chơi mới này sẽ liên quan tới ngoại giao cứng rắn và việc đôi khi phải áp dụng vũ lực một cách sáng suốt.

Mỹ vẫn còn những nguồn lực mà các cường quốc khác còn thiếu:

Trên hết là mạng lưới các đồng minh của nước này, bao gồm NATO. Dù ông Obama đôi khi hành xử như thể các liên minh chỉ mang tính giao dịch (tạm thời), nhưng chúng cần những nền tảng vững chắc.

Sức mạnh quân sự của Mỹ là không có quốc gia nào sánh bằng nhưng nó vẫn bị cản trở bởi nền chính trị vì lợi ích địa phương[1] và những khoản cắt giảm ngân sách tự động do Quốc Hội yêu cầu.

Những vấn đề này bắt nguồn từ hạn chế lớn nhất đối với khả năng lãnh đạo của Mỹ: Đó chính là nền chính trị “loạn chức năng” ở Washington. Đó không chỉ là một sự quảng bá nghèo nàn cho dân chủ mà còn cản trở lợi ích của Mỹ. Trong cuộc chơi mới này, đây là điều mà Hoa Kỳ – và cả thế giới – không thể chấp nhận tồn tại.

——————

Ghi chú:


[1] Nguyên văn: Pork barrel politics. Đây là cụm từ chỉ hoạt động chính trị mà trong đó các chính trị gia tìm cách đưa các dự án có thể tạo công ăn việc làm, doanh thu và các lợi ích khác (nhất là các dự án cơ sở hạ tầng) về các đơn vị bầu cử mà họ đại diện, qua đó có thể giành được sự ủng hộ từ các cử tri ở một khu vực nhất định mà họ đại diện trong khi ảnh hưởng tiêu cực hoặc không tính tới lợi ích của các đơn vị bầu cử khác. Từ pork barrel (thùng thịt heo) được dùng theo nghĩa này được cho là từ khoảng thời kỳ Nội chiến Mỹ (1861-1865), liên quan đến một tục lệ trong đó các nô lệ được phát một thùng thịt heo làm phần thưởng và họ phải tranh giành nhau để giành được phần của mình.

Xem thêm tại: http://nghiencuuquocte.net/2014/02/21/tu…sthash.CJZHC63k.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Mar 6th 2017, 6:33pm)


460

Tuesday, March 7th 2017, 6:19am

Nhận định:

Để nắm vững hiện tình của thế giới nói chung và Đông Nam Á cũng như Biển Đông nói riêng, ta phải hiểu rõ:

1. Đặc tính chính trị của từng quốc gia trong vùng, điển hình là khối ASEAN.

2. Những vận động ngọai giao cho những mưu đồ chính trị của 3 nước Mỹ-Nga-TC.

3. Sách lược phối trí và tái phối trí các lực lượng và các căn cứ quân sự của 3 nước nói trên, nhất là Mỹ.

4. Địa lý của vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương bao gồm cả các hải đảo thiên nhiên và nhân tạo.

5. Khuynh hướng,tham vọng và khả năng lãnh đạo của TT Mỹ Donald Trump.

6. Các thế lực chính trị chi phối chính trường Mỹ.

2 users apart from you are browsing this thread:

2 guests

Similar threads