You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

541

Monday, April 23rd 2018, 7:39am

Hôm nay NP muốn bàn tiếp cái lẽ âm dương trong kinh dịch. Ngòai việc hiểu lầm từ thái cực sinh ra chỉ có một cặp âm dương duy nhất (lưỡng nghi) thì người ta còn cho rằng âm dương là hai yếu tố hòan tòan đối nghịch và xung khắc với nhau một cách quyết liệt đến độ một mất một còn mà đồng thời lại kết hợp một cách chặc chẽ với nhau như thể nhờ có cái nầy thì mới có cái kia.
Thật là một lối lập luận phi lý và ngụy biện của những kẻ nếu không muốn nói là hồ đồ thì cũng là có dụng ý muốn làm cho người khác cũng hồ đồ như mình.
Họ lập luận như thế nầy:
Cái thiện và cái ác là một cặp âm dương (thiện là dương, ác là âm), nên cho dù thiện và ác tranh đấu với nhau một cách quyết liệt nhưng luôn luôn là một cặp gắn liền với nhau như hình với bóng không thể tách rời. Hể có thiện thì phải có ác, hể có ác thì thế nào cũng có thiện. Thậm chí cái thiện được nẩy sinh là nhờ có cái ác. Thí dụ như nhờ có những tên bạo chúa đại gian ác giết người không gớm tay như Hitler, Stalin, Tần Thủy Hòang, Mao Trạch Đông tàn sát hằng triệu người mà thiên hạ mới thái bình thịnh trị!!!

Thật là một lập luận có sức mê hoặc đã biện minh cho tư tưởng và hành động dã man của những tên tội phạm sát nhân hàng lọat vì say mê quyền lực. Vì vậy trong thời đại sau nầy chúng được đổi tên từ bạo chúa thành “lãnh đạo vĩ đại”.
Hảy nhìn một hiện tượng vật lý hiển nhiên là hai thỏi nam châm đi:
Cả hai thỏi nam châm nầy đều có một đầu dương và một đầu âm.
Nếu ta đem đầu dương của thỏi nam châm nầy để gần đầu âm của thỏi nam châm kia thì lập tức chúng sẽ hút chặt lấy nhau.
Nhưng nếu ta đem đầu dương của thỏi nam châm nầy mà đặt gần đầu dương của thỏi nam châm kia thì lập tức chúng sẽ đẩy nhau ra bằng một lực rất mạnh, đến đổi dù là đôi tay của một lực sĩ thế vận hội cũng không thể áp sát hai đầu cùng dương hay hai đầu cùng âm lại với nhau.

Như vậy thiện và ác không phải là một cặp âm dương để mà hút chặt lấy nhau, mà trái lại chúng luôn luôn đẩy nhau xa, như ánh sáng đẩy lùi bóng tối.
Cái ác cũng không bao giờ “sinh ra” được cái thiện và cái thiện không bao giờ “sinh ra” cái ác.
Chỉ có cái ác sinh ra cái “giả thiện” và chỉ có cái “giả thiện” mới sinh ra cái ác mà thôi!
Trái lại, cái ác luôn luôn tiêu diệt cái thiện và cái thiện luôn luôn tận diệt cái ác.
Tại sao? Là tại vì chúng là hai chủng lọai khác nhau mà số mệnh là “bất cộng đới thiên” (không đội trời chung). Cái ác là lòai qủy dữ (evil /devil), cái thiện là thuộc về Chúa (good /God). Đó là giòng dõi của con rắn và giòng dõi của người nữ. Đó là giòng dõi của Tần Thủy Hòang và giòng dõi của Hai Bà Trưng biết không?

Bọn dư luận viên đầu đất chúng bây hãy thôi đi cái trò lập lờ đánh lận con đen nhé!

Âm dương chính ra là một cặp đối lập (khác nhau) nhưng không đối kháng (chống nhau), trái lại bổ khuyết cho nhau để thành một cặp hòan hảo (matched in the heaven).
Tại sao ? Là tại vì trong âm có dương và trong dương có âm.

Đấy, trên thế giới nầy có biết bao nhiêu là đàn ông và đàn bà, thế mà tại sao hai người ấy lại thành chồng vợ ?

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (Apr 26th 2018, 6:48pm)


542

Tuesday, May 1st 2018, 2:49am

Chính vì cái ác luôn luôn tiêu diệt cái thiện và cái thiện luôn luôn tận diệt cái ác. Chúng luôn luôn đẩy nhau xa, như ánh sáng đẩy lùi bóng tối nên có thể miễn cưỡng bảo rằng chúng hoặc cùng là dương, hoặc cùng là âm của những căp âm /dương khác nhau (hai chủng lọai khác nhau mà số mệnh là “không đội trời chung”).

Thật ra, “âm” hay “dương” tuyệt đối không có dính dáng gì đến đặc tính hay ý niệm “thiện/ác” hay tốt/xấu cả! Đó chỉ là những cặp tương tác tùy duyên, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh:
“Chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm” (Mọi thứ đều là không thật có; chúng không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt). Vâng, nếu phá chấp(không có định kiến) thì không có ý niệm “sạch/dơ” và xét theo nguyên lý bảo tòan năng lượng thì quả là không sinh, không diệt, không thêm, không bớt. Chỉ có tùy duyên mà ứng hiện qua nhiều trạng thức.

Chính thế, “âm/dương” chỉ là tên gọi của một cặp tương tác được biểu thị trong Kinh Dịch bằng một vạch liền và một vạch đứt đọan.Cho nên bất cứ một cặp tương tác nào cũng có thể gọi là một cặp âm dương, và hể ta gọi cái nầy là dương thì ta sẽ gọi cái kia là âm, hay ngược lại.

Thí dụ như thú vật thì có cặp “trống/mái” hay “đực/cái”, lòai người thì có “trai/gái”, “ông/ bà” mà nếu ta gọi “trống”, “đực”, “trai”, “ông” là “dương” thì ta sẽ gọi “mái”, “cái”, “gái”, “bà” là “âm”.
Hoặc ngược lại ta cũng có thể gọi “mái”, “cái”, “gái”, “bà” là “dương” nhưng trong trường hợp nầy thì ta sẽ phải gọi “trống”, “đực”, “trai”, “ông” là “âm”.
Nhưng chúng ta sẽ không gọi như vậy vì mọi người đã đồng ý gọi theo qui ước: “trống”, “đực”, “trai”, “ông” là “dương” và “mái”, “cái”, “gái”, “bà” là “âm”.

Tại sao âm/dương luôn luôn tìm đến nhau, hút chặt lấy nhau để thành một cặp?
Bởi vì, chỉ có âm thôi thì không sinh (độc âm vô sinh) còn chỉ có dương thôi thí không thành (cô dương bất thành). Do vậy chúng phải tìm đến nhau, hút chặt lấy nhau để tương tác, để bổ túc cho nhau mà sinh thành, để cho mọi sự sinh trưởng không ngừng, biến chuyễn khôn lường. Âm/dương có tương tác thì mọi sự mới tiến hóa.

Còn thiện hay ác là do vô minh nên tác nghiệp. Cho nên đừng bao giờ bảo rằng:
“Cái thiện và cái ác là một cặp âm dương (thiện là dương, ác là âm)”

Nghĩa là thiện/ác đã được chia làm hai phe rõ ràng.
Hể anh đứng về phe thiện thì anh không thể cũng ở trong phe ác.
Hoặc anh là A, Hoặc anh là B. Chứ anh không thể vừa là A vừa là B.
Nếu anh là A thì phe A sẽ cùng anh chống lại phe B.
Hể anh là B thì phe B sẽ cùng anh chống lại phe A.
Nếu anh bảo anh vừa là A vừa là B thì cả hai phe đều cùng nhau chống lại anh.
Bởi thế anh có thể “đổi phe”, nhưng anh không nên “đu dây”!
Nếu anh bảo rằng anh là người lương thiện thì anh không thể chấp nhận cái ác.
Anh không thể biện minh cho cái ác, hoặc tệ hơn, đó là a dua theo làm ác.
Trái lại, anh nên can đảm chống lại cái ác, hoặc ít ra, đó là không bao giờ làm ác.
Nhất là dứt khóat không bao giờ đứng trong hàng ngũ của kẻ ác.

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (May 1st 2018, 5:15am)


543

Wednesday, May 2nd 2018, 12:10am

Anh ơi, “Thiện Àc phân minh”.
Ác là do anh vô minh (“mù đường”) nên không biết đi tìm chân lý, mà anh chỉ chạy theo đám đông cũng “mù đường” như anh, bị những ác qủy đội lốp thiên thần truyền dạy cho các anh những điều “giả thiện” và xúi giục các anh tạo ác nghiệp để có thể dẫn các anh đi vào địa ngục A Tỳ.

Không phải sao?
Khi các anh chạy theo để thờ lạy của tiền, tức là các anh đã xa lìa phúc đức.
Khi các anh chạy theo để thờ lạy bạo lực, tức các anh đã xa lìa từ bi, bác ái.
Khi các anh chạy theo để thờ lạy danh vọng, tức các anh đã xa lìa nẽo thật.

Các anh đã hòan tòan lạc lối, các anh đã không vào được ngỏ hẹp dẫn đến thiên đường, mà các anh ùa vào đường rộng đưa vào địa ngục của cõi nầy và cõi đời đời!!!
Ngày hôm nay, Chúa phán cùng các anh rằng (Phục-truyền Luật-lệ Ký chương 4
):
“15 Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa.”
Và:
“19 Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả.”
Mà chân lý nầy không phải ở đâu xa, cũng không phải do một một kẻ giả hình, một tiên tri giả hay là một kẻ “lãnh đạo vĩ đại” nào mà các anh đang thờ lạy nói ra.
Điều nầy là một chân lý hiển nhiên mà các anh đã đánh mất (Phục-truyền Luật-lệ Ký chương 4):
“11 Ðiều răn nầy mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi, hay là xa quá cho ngươi.
12 Nó chẳng phải ở trên trời, để ngươi nói rằng: Ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo?
13 Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển, để ngươi nói rằng: Ai sẽ đi qua bên kia biển, đem nó về cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo?
14 Vì lời nầy rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó.”
Không cần một Đường Tam Tạng nào để qua Tây Phương thỉnh kinh cho các anh. Vậy thì các anh hãy chọn cho mình một tương lại và một định mệnh đi và các anh đừng dễ ngươi mà cười nhạo cho là những lời nầy là nhãm nhí nhé!
Bởi vì Chúa đã phán:
“Trời đất sẽ qua đi, song Lời Ta không bao giờ qua đâu.”(Mác 13:31)
Và đây là hai đường mà Chúa đã đặt trước mặt các anh (Phục-truyền Luật-lệ Ký chương 4):
“16 vì ngày nay, ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài, và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lịnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm, và Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy.
17 Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lạy và hầu việc các thần khác, 18 thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy.”
Đấy là những lời mà Chúa đã phán bảo dân Do Thái trước khi họ được đặt chân vào Đất Hứa, nhưng nội dung của những lời nầy cũng là thông điệp mà Chúa cũng muốn gửi đến các anh và hậu duệ của các anh, là những kẻ ngạo mạn sắp phải chịu một sự rủa sả khủng khiếp, nếu không “hồi đầu thị ngạn” (quay đầu lại thì thấy bờ).

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (May 2nd 2018, 4:19am)


544

Wednesday, May 2nd 2018, 4:25am

Đô đốc Mỹ: Trung Cộng có khả năng thâu tóm Biển Đông
VOA Tiếng Việt
24/04/2018
Viễn Đông

Một đô đốc được đề cử vào vị trí Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ mới nói với các nhà lập pháp nước này rằng Trung Cộng hiện đủ mạnh để có thể thâu tóm Biển Đông và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này.

Trong tuyên bố bằng văn bản gửi tới Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ nhân buổi điều trần hôm 17/4, Đô đốc Philip Davidson nhận xét rằng việc Trung Cộng mở rộng sự hiện diện quân sự ở vùng biển tranh chấp với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã tạo cơ hội thống trị cho quân đội nước này ở Biển Đông.
Ông Davidson viết rằng Trung Cộng bắt đầu phát triển các tiền đồn quân sự ở Biển Đông từ tháng 12 năm 2013, và từ đó tới nay, nước này đã bồi đắp xây đảo nhân tạo, nơi chứa máy bay và các hệ thống phòng thủ.

Tin thêm về tàu chiến Úc bị Trung Cộng thách thức ở Biển Đông
Đô đốc Davidson, ứng cử viên cho vị trí tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nhận định:
“Các hành động này trái ngược hoàn toàn với khẳng định của Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2015 tại Vườn Hồng Nhà Trắng rằng Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa Biển Đông. Hiện nay, các căn cứ tiền tiêu này dường như đã hoàn tất. Điều chỉ còn thiếu là việc triển khai lực lượng. Một khi chiếm đóng, Trung Cộng sẽ có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hàng nghìn dặm về phía nam cũng như phô diễn sức mạnh sâu vào vùng Châu Đại Dương. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa sẽ có thể sử dụng các căn cứ này để thách thức sự hiện diện của Mỹ ở khu vực và bất kỳ lực lượng nào được triển khai tới các đảo sẽ dễ dàng lấn át các lực lượng quân sự của các nước cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Nói một cách ngắn gọn, Trung Cộng giờ có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống, trừ khi gây chiến với Mỹ”.

Ông Dương Danh Dy, một chuyên gia về quan hệ Việt - Trung, từng nhiều lần nói với VOA Việt Ngữ rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng bành trướng hơn nữa, bá quyền hơn nữa ở Biển Đông.
Liên quan tới vấn đề an ninh hàng hải, đề cử viên cho vị trí tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương nói rằng:
“Việt Nam có lẽ muốn phát triển khả năng của lực lượng tuần duyên (Cảnh sát Biển) thông qua việc chuyển giao Excess Defense Articles (các thiết bị mà tuần duyên Mỹ không dùng nữa). Hoa Kỳ không nên chỉ tập trung vào việc giúp đỡ các thiết bị mà còn nên chú trọng vào sự bền vững, như huấn luyện, cơ sở hạ tầng… để tăng cường năng lực thực sự và củng cố quan hệ”.

Ngoài vấn đề Biển Đông và tăng cường năng lực hàng hải, cái tên Việt Nam còn được ông Davidson nhắc tới liên quan tới các biện pháp trừng phạt về vũ khí mà Mỹ có thể áp đặt lên Nga.
Đạo luật Chống Các Đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) bao gồm các biện pháp đối với các nước có giao dịch đáng kể với ngành tình báo và quốc phòng của Nga.
Tin cho hay, Moscow là một trong đối tác truyền thống về vũ khí của Việt Nam. Hà Nội từng chi hàng tỷ đôla để tậu thiết bị quân sự của Nga.
Khi được hỏi là CAATSA ảnh hưởng ra sao tới quan hệ quân sự của Mỹ với Việt Nam, Đô đốc Davidson nói rằng:
“Một ưu tiên chính đối với Hoa Kỳ và Hạm đội Thái Bình Dương là tiếp tục phát triển quan hệ đồng minh và đối tác để tất cả mọi quốc gia hưởng lợi từ một môi trường đảm bảo an ninh, ổn định, thịnh vượng và hòa bình cho toàn khu vực.
Hoạt động cũng như sự tham gia của Nga khắp vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tiếp tục tăng nhằm thúc đẩy các quyền lợi chiến lược của họ cũng như gây tổn hại tới các quyền lợi của Mỹ. Ngoài ra Moscow cũng tìm kiếm các cơ hội kinh tế để xuất khẩu năng lượng và vũ khí trong khu vực. CAATSA sẽ gây quan ngại trong mối quan hệ quốc phòng của chúng ta ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương với các nước như Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia. Nếu Hoa Kỳ quyết định trừng phạt các nước đối tác này vì mua thiết bị của Nga, quyết định này sẽ cản trở việc phát triển mối quan hệ đối tác với mỗi nước và khiến các đối tác tăng cường phụ thuộc vào Nga”.

Nếu được chuẩn thuận, Đô đốc Philip Davidson sẽ lên thay Đô đốc Harry Harris sau khi ông này từ nhiệm để trở thành đề cử đại sứ Hoa Kỳ tại Australia.
Theo báo chí quốc tế, ông Harris từng nhiều lần lên tiếng về Biển Đông, nhất là liên quan tới quyền tự do hàng hải ở vùng biển này, làm Trung Cộng phật lòng.

545

Wednesday, May 2nd 2018, 5:28am

Lời bàn:
Các anh rất ngạo mạn và dạy cho con cháu của các anh những lời ngạo mạn vì chủ của các anh là nguồn gốc của mọi sự dữ: kiêu ngạo.
Chính vì kiêu ngạo nên chủ của các anh nghĩ là mình cao trọng hơn Đức Chúa Trời nên mới ra tay chống lại ngài. Hể Đức Chúa Trời làm điều gì tốt đẹp thì chủ của các anh bèn làm ngược lại để biến chúng thành ra xấu xa. Vì lẽ đó từ một thiên thần đầy quyền năng chủ của các anh đã trở thành một ác quỷ làm chủ địa ngục.
Các anh thậm chí học lấy và nói ra những lời ngạo mạn mà phỉ báng Đức Chúa Trời và bách hại con dân của ngài. Các anh cho là quyền lực của chủ các anh bao trùm trời đất và vững bền muôn thủa nên các anh kiên trì để biến trái đất nầy thành địa ngục hòng các anh có thể thống trị đời đời như chủ của các anh.
Nhưng các anh không biết rằng có một quyền năng mà chủ của các anh không được phép có: Đó là quyền cho sống và bắt chết của Đấng Tòan Năng là Đức Chúa Trời.
Đứng trước cái chết về thể xác thì mọi thứ mà các anh thâu tóm, cướp bóc sẽ trở nên vô nghĩa!!! Thê thãm hơn, linh hồn của các anh cũng sẽ bị nung đốt đời đời trong lữa địa ngục.
“ Được cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích chi ?”(MT 16: 24-26)
“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. ” (Mt 10, 24-33)

Đô đốc Philip Davidson nhận xét rằng: “Nói một cách ngắn gọn, Trung Cộng giờ có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống, trừ khi gây chiến với Mỹ. Trung Cộng hiện đủ mạnh để có thể thâu tóm Biển Đông và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này ”.

Vì sự ngạo mạn của chính các anh nên lữa địa ngục sẽ liếm đến các anh đấy! Các anh đang ngồi xổm trên lò thuốc súng đấy, biết không?
Mỹ, nó đang cấm trại 100% hải quân ở Biển Đông để chuẩn bị cho cuộc chiến với Trung Cộng đấy, biết không?
Trung Cộng chắc cũng đang làm thế. Lãnh đạo của các anh chắc cũng biết rồi và đang run sợ để tìm đường thóat thân đấy! Các anh có biết hay không, hởi lũ DLV đầu đất?
Các anh sẽ chạy đi đâu??? Lão Trump đã khóa chặt cửa biên giới rồi !!! Các anh đang phải nhận lại những người mà Mỹ đã lọai trừ đấy, đúng không ???

546

Friday, May 4th 2018, 3:36am

Trung Cộng đang đặt hệ thống tên lửa Biển Đông
BBC Tiếng Việt
3/05/2018

Trung Cộng vừa lắp đặt tên lửa hành trình chống tàu biển và hệ thống tên lửa đất-đối-không trên ba tiền đồn ở Biển Đông, Reuters dẫn tin đài CNBC của Hoa Kỳ đưa hôm 2/5. Động thái này, nếu được xác nhận, sẽ đánh dấu việc triển khai tên lửa đầu tiên của Trung Cộng ở quần đảo Trường Sa, nơi một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam và Đài Loan, cùng tuyên bố chủ quyền.
Greg Poling, chuyên gia Biển Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế của Washington cho Reuters biết:
"Đây sẽ là tên lửa đầu tiên trong quần đảo Trường Sa, hoặc là loại đất-đối-không, hoặc chống tàu biển"

CNBC dẫn các nguồn tin giấu tên rằng theo đánh giá của tình báo Hoa Kỳ, các tên lửa đã được chuyển đến Đá Chữ Thập, Đá Xubi và Đá Vành Khăn trong vòng 30 ngày qua. Bộ Quốc phòng Mỹ, vốn phản đối việc Trung Cộng xây dựng căn cứ quân sự trên các tiền đồn ở Biển Đông, cũng từ chối bình luận. Một phát ngôn viên cho biết:
"Chúng tôi không bình luận về các vấn đề tình báo"

Giới chức Trung Cộng đã không đáp ứng yêu cầu bình luận
Trung Cộng chưa hề đề cập đến việc triển khai tên lửa nhưng từng nói rằng các cơ sở quân sự của nước này ở Quần đảo Trường Sa hoàn toàn là vì lý do phòng thủ.
Ông Poling nói thêm rằng sự triển khai đã được dự đoán trước từ khi Trung Cộng tiến hành xây dựng các nơi trú ẩn tên lửa trên các rặng san hô vào năm ngoái và đã triển khai các hệ thống tên lửa trên đảo Phú Lâm xa hơn ở phía bắc.
Vị chuyên gia của CSIS cho biết đây sẽ là một bước tiến lớn trên con đường thống trị Biển Đông, một tuyến thương mại toàn cầu quan trọng:
"Trước đây, nếu anh là một trong những bên tuyên bố chủ quyền ... anh biết rằng Trung Cộng đang theo dõi mọi bước đi của anh. Bây giờ anh sẽ biết rằng anh đang hoạt động trong phạm vi tên lửa của Trung Cộng. Đó là một đe dọa khá mạnh mẽ."

CNBC cho biết tên lửa hành trình chống tàu biển YJ-12B cho phép Trung Cộng tấn công các tàu trong vòng 295 hải lý. Nó cho biết tên lửa tầm xa đất-đối-không HQ-9B có thể nhắm mục tiêu máy bay, máy bay không người lái và tên lửa hành trình trong phạm vi 160 hải lý.
Tháng trước, Đô đốc Hoa Kỳ Philip Davidson, được đề cử đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, cho biết Căn cứ tác chiến Tiền phương (Forward Operating Base) của Trung Cộng ở Biển Đông có vẻ đã hoàn chỉnh. Ông nói
"Điều duy nhất còn thiếu là các lực lượng được triển khai. Khi những yếu tố này được bổ sung, Trung Cộng sẽ có thể mở rộng ảnh hưởng hàng ngàn dặm về phía nam và bành trướng sức mạnh sâu vào châu Đại Dương.Trung Cộng có thể sử dụng các căn cứ để thách thức sự hiện diện trong khu vực của Hoa Kỳ, và "dễ dàng áp đảo các lực lượng quân sự của bất kỳ phe tuyên bố chủ quyền nào khác ở Biển Đông. Trung Cộng hiện có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống chỉ trừ chiến tranh với Hoa Kỳ".

Trung Cộng: 'Quân sự hóa làm bất ổn khu vực'
Đầu tháng Ba, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị nói:
"Quân sự hóa chính là yếu tố gây bất ổn định nhất ở khu vực. Một số thế lực bên ngoài đang không tuân theo sự yên bình mà đang cố gắng gây ra rắc rối ở vùng biển bằng cách phô trương sức mạnh bằng các phi cơ chiến đấu và tàu quân sự"

Ông nhấn mạnh rằng dù có những tranh chấp chủ quyền, Trung Cộng và các nước ASEAN sẽ tăng cường tiến trình thảo luận Bộ quy tắc ứng xử, mở rộng sự hợp tác giữa các nước cùng bờ biển và khuyến khích hòa bình và hợp tác ở Biển Đông, theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng. Thế nhưng đến giữa tháng Tư, Trung Cộng lại xúc tiến một cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hơn 10.000 binh sỹ hải quân, 76 máy bay chiến đấu và hạm đội gồm 48 tàu và tàu ngầm tham gia vào cuộc diễn tập với Chủ tịch Tập Cận Bình trực tiếp tham gia quan sát.

Campuchia thay thế Trung Cộng đàm phán với ASEAN về Biển Đông?
Campuchia có vẻ đang thay thế Trung Cộng trên bàn đàm phán với ASEAN về Biển Đông. Sáu trên bảy điểm (từ 15 đến 20) liên quan đến tranh chấp Biển Đông đã bị xóa bỏ hoàn toàn tại trong bản Tuyên bố Ban đầu sau Hội nghị Thượng định thứ 32 của ASEAN hôm 28/4, :

Điểm thứ 15 đề cập đến "sự tái xâm chiếm và quân sự hóa diện rộng ở khu vực" bị Campuchia và Malaysia phản đối.
Điểm thứ 16 thì đề nghị sự "tôn trọng hoàn toàn về quá trình pháp lý và ngoại giao" nhưng cũng bị Campuchia phản đối. Theo nhận định của ông Thayer, nếu điểm này được giữ lại thì sẽ đưa chính sách của ASEAN và tranh chấp Biển Đông tới quá trình pháp lý.
Điểm thứ 17 bao gồm một đề nghị từ phía Việt Nam và Philippines trong việc công nhận phán quyết của Tòa Trọng tà theo UNCLOS cũng bị xóa.

Campuchia, nước không có biên giới ở Biển Đông, luôn cho rằng Biển Đông không phải là một vấn đề của ASEAN vì đó là tranh chấp song phương. Ông Thayer nhận định Campuchia không liên quan gì đến tranh chấp ở Biển Đông nhưng liên tục can thiệp hoặc ngăn chặn bất cứ ngôn ngữ nào mà Trung Cộng phản đối trên bàn đám phán với ASEAN, ông Thayer viết trong một bài viết khác trên tờ Diplomat hôm 28/4. ASEAN một lần nữa cho thấy đồng thuận thông thường chính là cách loại bỏ hoàn toàn các điểm bất đồng giữa các nước thành viên.

547

Friday, May 4th 2018, 4:11am

Mỹ: Sẽ có hậu quả cho việc TQ quân sự hóa Biển Đông
VOA Tiếng Việt
04/05/2018

Mỹ đã nêu quan ngại với Trung Cộng về hoạt động quân sự hóa mới nhất của nước này ở Biển Đông và sẽ có những hậu quả trong ngắn hạn và dài hạn, Tòa Bạch Ốc khẳng định ngày 3/5.
Đài CNBC của Mỹ hôm 2/5 đưa tin Trung Cộng đã gắn các phi đạn hành trình chống hạm và hệ thống phi đạn địa-đối-không trên ba tiền đồn ở Biển Đông. CNBC dẫn các nguồn tin biết trực tiếp về tình báo của Mỹ. Khi được hỏi về bản tin, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders nói trong một cuộc họp báo:
"Chúng tôi đã biết rõ chuyện Trung Cộng đang quân sự hóa Biển Đông. Chúng tôi đã nêu quan ngại trực tiếp với phía Trung Cộng về vấn đề này và sẽ có những hậu quả ngắn hạn và dài hạn."

Bà Sanders không nói những hậu quả đó có thể là gì.
Một viên chức Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết tình báo Mỹ đã nhìn thấy một số dấu hiệu cho thấy Trung Cộng đã chuyển một số hệ thống vũ khí đến quần đảo Trường Sa trong tháng qua, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
CNBC dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng theo đánh giá tình báo của Mỹ, các phi đạn vừa kể đã được chuyển đến các bãi Đá Chữ Thập, Đá Subi và Đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa trong vòng 30 ngày qua.
Đây sẽ là những đợt triển khai phi đạn đầu tiên của Trung Cộng tại quần đảo Trường Sa, nơi mà Việt Nam và các nước lân cận cũng có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo.
Bộ quốc phòng Trung Cộng không trả lời yêu cầu bình luận. Bộ ngoại giao Trung Cộng nói Trung Cộng có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và việc triển khai phòng thủ là cần thiết vì nhu cầu an ninh quốc gia và không nhắm vào bất kỳ nước nào. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Cộng Hoa Xuân Oánh nói:
"Những ai không có ý định gây hấn không cần phải lo lắng hay sợ hãi".

CNBC cho biết phi đạn hành trình chống hạm YJ-12B cho phép Trung Cộng tấn công tàu trong phạm vi 295 hải lý. Đài này cho biết các phi đạn tầm xa, địa đối không HQ-9B có thể nhắm mục tiêu vào các máy bay, máy bay không người lái và phi đạn hành trình trong phạm vi 160 hải lý.
Tháng trước, Đô đốc Philip Davidson, người được đề cử làm chỉ huy Bộ Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương, cho biết Trung Cộng có thể sử dụng các căn cứ sắp hoạt động ở Biển Đông để thách thức sự hiện diện của Mỹ trong khu vực và sẽ dễ dàng áp đảo lực lượng quân sự của bất kỳ nước nào có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

548

Friday, May 4th 2018, 6:11pm

Biển Đông : Trung Quốc triển khai tên lửa chính là nhằm mục đích tấn công
RFI Tiếng Việt
Thanh Phương
Đăng ngày 04-05-2018

Với việc triển khai tên lửa trên ba đảo nhân tạo ở Trường Sa, Trung Cộng như vậy là đã vượt qua một ngưỡng mới tiến đến việc kiểm soát hoàn toàn Biển Đông, nhất là vì những tên lửa này được cho là nhằm mục đích tấn công, chứ không hề mang tính phòng thủ hay tự vệ.

Theo kênh truyền hình Mỹ CNBC, loại tên lửa mà Trung Cộng bố trí trên ba đảo nhân tạo Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn là tên lửa chống hạm YJ-12B, có thể bắn trúng tàu thuyền trong phạm vi 400 km, và tên lửa địa đối không tầm xa HQ-9B, có thể bắn hạ các phi cơ hay tên lửa trong phạm vi 200 km. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bố trí các tên lửa ở khu vực Trường Sa. Các hệ thống tên lửa tương tự đã được Bắc Kinh lắp đặt ở quần đảo Hoàng Sa.

Trả lời kênh CNBC, ông Greg Poling, chuyên gia về Biển Đông tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS, Washington, nhận định:
“Có thể xem là Trung Quốc đang vượt qua một ngưỡng quan trọng. Các dàn tên lửa đó rõ ràng là một mối đe dọa tấn công đối với các bên tranh chấp khác, đồng thời đưa Trung Quốc gần thêm đến mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng biển và vùng trời ở Biển Đông ”.
Chuyên gia Poling nhấn mạnh, giờ đây, bất kỳ tàu bè hay phi cơ hoạt động gần khu vực Trường Sa đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Trung Cộng.
Hiện chưa biết Bắc Kinh triển khai bao nhiêu tên lửa ở Trường Sa, nhưng với hệ thống vũ khí này, quân đội Trung Quốc nay không chỉ đủ sức tự vệ, mà còn có khả năng tấn công các đảo mà các nước tranh chấp khác đang nắm giữ ở Biển Đông. Nhưng rất có thể là Bắc Kinh sẽ không dừng ở đó. Theo dự báo của bà Bonnie Glaser, cố vấn cao cấp về châu Á của CSIS, sau tên lửa, bước kế tiếp sẽ là triển khai chiến đấu cơ, giống như Trung Cộng đã làm ở Hoàng Sa.

Về phần Collin Koh, nhà nghiên cứu của Chương trình An ninh Hàng hải, thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, ông cho rằng, việc triển khai tên lửa ở Trường Sa sẽ giúp Trung Cộng nâng cao khả năng triển khai lực lượng ở Biển Đông. Cùng với các phương tiện di động như chiến đấu cơ và chiến hạm, Bắc Kinh coi như có một chiếc dù bao phủ toàn bộ vùng Biển Đông, kể cả tại những vùng biển và vùng trời mà Trung Cộng không nắm giữ.

Vào tháng Tư vừa qua, trong cuộc điều trần tại Thượng Viện Mỹ, đô đốc Philip Davidson, người được đề cử làm chỉ huy Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương, đã cảnh báo rằng Trung Quốc có thể sử dụng các căn cứ ở Biển Đông để thách thức mọi hoạt động quân sự của Mỹ trong vùng.
Theo ông Collin Koh, vấn đề là Trung Cộng có một khái niệm về quân sự hóa rất khác các nước khác. Theo quan điểm của Bắc Kinh, những hoạt động nói trên không phải là quân sự hóa, mà chỉ là những biện pháp mang tính phòng thủ, tự vệ, trong khi họ xem những hoạt động tương tự của các nước khác là quân sự hóa!
Câu hỏi đang được đặt ra hiện nay là Trung Cộng sẽ tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông hay không. Theo một số nhà phân tích, sau việc triển khai tên lửa ở Trường Sa, việc thiết lập ADIZ có thể là bước kế tiếp để Trung Cộng thật sự làm bá chủ Biển Đông.

549

Friday, May 4th 2018, 6:12pm

Úc cảnh cáo Trung Cộng về việc đặt tên lửa ở Trường Sa
RFI Tiếng Việt
Thanh Phương
Đăng ngày 04-05-2018

Về phần nước Úc, ngoại trưởng Julie Bishop hôm nay cũng cảnh cáo Trung Cộng về việc triển khai tên lửa ở Trường Sa. Bà Bishop tuyên bố:
“Nếu thông tin báo chí là đúng thì chính phủ Úc sẽ rất quan ngại, vì điều này trái với cam kết của Trung Quốc là sẽ không quân sự hóa các thực thể đó”.

Ngoại trưởng Úc cho rằng mọi hành động quân sự hóa các thực thể ở Biển Đông đều đi ngược lại vai trò của Trung Cộng với tư cách một trong năm thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

550

Wednesday, May 9th 2018, 6:43pm

Mỹ, Philippines tập trận giữa những quan ngại về Biển Đông
VOA Tiếng Việt
09/05/2018

Tại một căn cứ hải quân nhìn ra Biển Đông, hàng trăm thủy quân lục chiến Philippines và Mỹ "tái chiếm một khu vực bị đe dọa" trong khuôn khổ cuộc tập trận hàng năm của hai nước.
Trung tướng Emmanuel Salamat, người chỉ đạo cuộc tập trận Balikatan bên phía Philippines, cho biết mục tiêu là để bảo vệ khu vực "bị đe dọa" trước "quân địch".
Khoảng 180 thủy quân lục chiến Philippines và 160 đồng đội Mỹ đã tham gia cuộc tập trận đổ bộ hôm 9/5, một phần cuộc tập trận Balikatan năm nay.

Các binh sĩ thủy quân lục chiến xông lên bãi biển sau khi được đưa đến trên tàu đổ bộ BRP Davao del Sur. Gần đó có thể nhìn thấy tàu BRP Ramon Alcaraz.
Ba chiếc xe lội nước tấn công của quân đội Mỹ cũng được sử dụng trong cuộc thao dượt.
Cuộc diễn tập quân sự năm nay là cuộc tập trận lớn nhất của hai nước dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte. Ông này trước đây đã đe dọa sẽ hủy các cuộc tập trận vì quan điểm của ông ghét Mỹ và các chính sách của nước này.

Khoảng 8.000 binh sĩ Philippines và Mỹ tham gia cuộc tập trận thường niên kéo dài trong 10 ngày. Ông Salamat cho biết cuộc tập trận dù chỉ cách bãi cạn Scarborough, còn gọi là Hoàng Nham trong Biển Đông 180 km, song cuộc tập trận không liên quan gì đến các hoạt động của Trung Cộng đang tiếp tục quân sự hóa vùng biển đang trong vòng tranh chấp.
Ông nói thêm rằng cuộc tập trận rất quan trọng vì Philippines là “một đảo quốc”.
Gần đây Trung Cộng bị cáo buộc đã triển khai tên lửa tại quần đảo Trường Sa đã làm dấy lên mối lo ngại từ Mỹ, Việt Nam, Philippines và các nước khác.
(Inquirer, Rappler)

Lời bàn:
NP đăng lại bài nầy trên mạng để cho những ai bị bưng bít nên không thấy VN sẽ lại là một chiến trường đẩm máu của một cuộc nội chiến Bắc Cộng-Nam Cộng một khi mà Biển Đông bão lữa nổi lên.
Đặc biệt là để đánh thức lũ DLV chúng bây đang còn say sưa lên đồng trên bao đống xương khô của hàng triệu người VN đã chết oan khiên dưới tay cũa cha mẹ giòng tộc của chúng bây từ bắc chí nam. Chính chúng bây sẽ phải trả món nợ oan khiên nầy đấy, các con ạ!!!

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (May 9th 2018, 6:56pm)


551

Saturday, May 12th 2018, 3:38am

Chuyện gì đã xảy ra ở Malaysia?
REUTERS
BBC Tiếng Việt
09/10/2018

Bác sĩ Mahathir Mohamad, 92 tuổi, cựu Thủ tướng Malaysia, vừa giành thắng lợi lịch sử trong cuộc bầu cử ở đất nước này. Vậy chuyện gì đã xảy ra trong chính trị Malaysia?

Kể từ khi không còn là thuộc địa Anh năm 1957, Malaysia đã luôn nằm dưới sự cai trị của đảng Liên minh (Parti Perikatan), và từ năm 1973, liên minh kế tục của đảng này là Barisan Nasional.

Tổ Chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO), chính đảng lớn nhất của Malaysia, là thành viên sáng lập của Barisan Nasional, và tiền thân là Liên Minh (Parti Perikatan). Toàn bộ các thủ tướng trước nay của Malaysia đều là thành viên UMNO, gồm cả Mahathir Mohamad (1981-2003). Nhưng tháng 2/2016, ông Mahathir Mohamad bỏ đảng UMNO, nói rằng đảng này đã "ủng hộ tham nhũng" dưới trướng Thủ tướng Najib Razak. Mahathir Mohamad quyết định gia nhập liên minh các đảng đối lập có tên Pakatan Harapan.

Trước bầu cử ngày 9/5/18, đa số vẫn tin rằng Barisan Nasional tiếp tục chiến thắng mặc dù uy tín liên minh dưới thời Najib Razak đã giảm. Nhưng kết quả chính thức cho thấy họ không giành đủ ghế tại quốc hội. Pakatan Harapan giành 113 trong 222 ghế, Barisan Nasional được 79, và đảng Hồi giáo PAS được 18.

Vì sao Barisan Nasional thua?
Vẫn là vì kinh tế. Chi phí đời sống đã tăng cao, chính phủ lại đặt ra thuế về hàng hóa và dịch vụ gây mất lòng dân. Nhưng tham nhũng từ mấy năm qua trở thành vấn đề lớn nhất ở Malaysia.
Thủ tướng Najib Razak lập một quỹ đặc biệt để khuyến khích đầu tư nước ngoài. Nhưng những người liên quan bị cáo buộc tham ô. Chính ông Najib bị cáo buộc bỏ túi 700 triệu đôla. Ông luôn bác bỏ sai trái, và được kết luận không có tội ở trong nước. Nhưng các nước khác như Mỹ vẫn đang điều tra ông và quỹ đặc biệt đầu tư.

Mahathir Mohamad, từng là người bảo trợ cho Najib, đã lên án đồ đệ của mình.
Vào tháng Giêng, ông nói sẽ ra tranh cử, và sẽ chiến thắng "trừ phi Najib gian lận".
Trong cuộc bầu cử đã có nhiều tố cáo gian lận. Chính phủ cũng lấy lý do "tin giả" và nhanh chóng thông qua luật tống giam những ai chia sẻ "tin giả". Một số người cho rằng đây là cách chặn miệng chỉ trích.

Sau bầu cử là gì?
Dự kiến ông Mahathir sẽ lên làm thủ tướng cao tuổi nhất thế giới. Khi ông còn nắm quyền, ông được ca ngợi đã đưa Malaysia thành nền kinh tế hiện đại. Nhưng ông cũng bị chỉ trích là tống giam người chống đối và duy trì sự thống trị của người Mã Lai Hồi giáo so với thiểu số người Hoa và Ấn.
Nay chống lại chính hệ thống ông từng giúp tạo dựng, Mahathir hứa hẹn sẽ có những cải tổ như hạn chế nhiệm kỳ lãnh đạo, bãi bỏ luật về hàng hóa và dịch vụ. Trong lúc tranh cử, Mahathir nói bản thân ông từng làm thủ tướng năm nhiệm kỳ, nhưng ông nói rằng:
"Thủ tướng không nên ở lâu quá, hai nhiệm kỳ là tốt".
Ông cũng nói rằng nếu trở thành thủ tướng lần nữa, ông sẽ chỉ tại vị hai hoặc ba năm.

Một chính phủ mới, lần đầu tiên không thuộc phe Barisan Nasional, sẽ phải tìm cách kiểm soát bộ máy nhà nước, và đối diện câu hỏi về chính sách giúp đỡ cho cộng đồng Mã Lai trong các lãnh vực. Một câu hỏi nữa là quan hệ từ nay giữa Mahathir Mohamad và cựu thù chính trị Anwar Ibrahim.

Anwar Ibrahim, nay 70 tuổi, từng là phó thủ tướng của Mahathir, cho đến năm 1998 khi ông bị cách chức, và sau đó tống giam 6 năm vì tội tham nhũng. Sau một phiên tòa năm 2000, Anwar lại bị kết án thêm 9 năm tù. Năm 2004 ông được tự do, không lâu sau khi Mahathir rời chức thủ tướng. Anwar trở thành lãnh đạo phe đối lập nhưng rồi bị án tù 5 năm vào 2015. Cuối năm 2016, Anwar và Mahathir cam kết sẽ hợp tác để đánh bại Najib. Mahathir sau này thừa nhận ông đã sai khi sa thải Anwar và rằng việc để Najib lên làm thủ tướng là "sai lầm lớn nhất" của ông. Mahathir hứa sẽ ân xá cho Anwar, để ông này có thể làm thủ tướng. Nhưng không rõ liệu quan hệ tình thân nối lại giữa hai người sẽ kéo dài hay không.

Lời bàn:

Trong lọat bài của luận đề nầy NP đã từng nói về hậu vận của Thủ Tướng Malaysia Najib Razak cách nay 2 năm. Nay xin đăng lại bài sau đây để cho những tên bán nước VN lấy đó mà làm gương.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (May 12th 2018, 3:48am)


552

Saturday, May 12th 2018, 3:49am

Thủ tướng Malaysia đối mặt với cáo buộc bán nước cho Trung Quốc
Trọng Nghĩa
Đăng ngày 07-11-2016
Sửa đổi ngày 07-11-2016 13:58
RFI tiếng Việt

Sau khi từ Trung Quốc trở về với khoảng 34 tỷ đô la hợp đồng, thủ tướng Malaysia Najib Razak đang phải đối phó với những cáo buộc, cho rằng ông đã « bán rẻ » đất nước cho Trung Quốc. Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters ngày 07/11/2016, thái độ công khai thân Bắc Kinh của ông đã vấp phải phản ứng nghi ngại, không chỉ từ phe đối lập, mà cả từ trong nội bộ đảng cầm quyền.

Ngay từ hôm thứ Sáu 04/11, tức là ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, thủ tướng Malaysia đã nhanh chóng bác bỏ những mối quan ngại khi cho rằng « Một vài người đã la hoảng rằng Malaysia đang bị bán rẻ. Đó là một điều hoàn toàn sai và vô lý ». Ông Najib Razak nhấn mạnh rằng tất cả cả dự án ký kết với Trung Quốc đều do người Malaysia làm chủ và điều hành.

Đối với Reuters, các mối quan ngại trong dư luận Malaysia về nguy cơ nước này bị ông Najib bán rẻ cho Trung Quốc chủ yếu bắt nguồn từ tâm lý nghi kỵ truyền thống của người gốc Mã Lai theo Hồi Giáo, chiếm khoảng 50% dân số Malaysia, đối với thiểu số người gốc Hoa, chiếm 25% số dân nhưng lại chi phối nền kinh tế.

Vấn đề là cộng đồng người Mã Lai đó lại chính là cơ sở đã giúp đảng của thủ tướng Najib là Tổ Chức Dân Tộc Mã Lai Thống Nhất (UMNO) cầm quyền liên tục từ ngày Malaysia được độc lập đến nay, do vậy, giới lãnh đạo đảng UMNO và bản thân ông Najib Razak không thể phớt lờ các cáo buộc nói trên. Luận điểm thủ tướng Malaysia bán rẻ đất nước cho Trung Quốc đã được dư luận Malaysia nêu bật qua hai điểm.

Điểm được giới kinh tế chú ý là việc thủ tướng Najib đã mở rộng cửa cho Trung Quốc tung tiền vào phát triển những lãnh vực thuộc phạm trù tài sản chiến lược của Malaysia.
Theo ông James Chin, Giám đốc Học Viện Châu Á của Đại Học Tasmania (Úc), thì giới máu mặt trong cộng đồng người Mã Lai và các lãnh đạo cao cấp trong đảng UMNO rất hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc vào các lãnh vực thuần túy thương mại, nhưng lại thận trọng hơn trước các thỏa thuận hạ tầng cơ sở, như dự án hơn 13 tỷ đô la theo đó Trung Quốc sẽ phát triển một mạng lưới đường sắt tại Malaysia.
Chuyên gia này ghi nhận : « Vấn đề đối với các hợp đồng đó là chúng được coi như là bán đi đồ gia bảo bằng vàng của đất nước ».

Còn giới hoài nghi về thủ tướng Malaysia lại nhìn thấy việc ông bị Trung Quốc mua chuộc. Theo nhận xét của Reuters, ông Najib đang bị vướng vào một vụ tai tiếng biển thủ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB, khiến cho bản thân quỹ này bị điêu đứng. Thế nhưng, vào cuối tháng 12 năm ngoái, Bắc Kinh đã không ngần ngại « cứu » ông Najib khi tung ra 2,3 tỷ đô la để mua lại phần vốn của 1MDB, giúp quỹ này bớt lo lắng về món nợ đang phình lên. Thương vụ liên quan đến 1MDB đó, theo Reuters, đã giúp quan hệ Trung Quốc-Malaysia đạt đến một đỉnh cao.

Riêng phe đối lập Malaysia thì đả kích thủ tướng Malaysia đang lái đất nước đi theo hướng lệ thuộc Bắc Kinh. Trong một thông cáo công bố từ nhà tù nơi ông đang bị giam giữ, lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim xác định : « Sự lệ thuộc kinh tế của Malaysia vào bất cứ một quốc gia duy nhất nào đều không hợp lý và sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do, chiến lược địa chính trị và chính sách đối ngoại của đất nước ».

Giới lãnh đạo đảng UMNO đang muốn thủ tướng Najib mau chóng giải thích để họ có thể trấn an các ủng hộ viên ở cơ sở, đang càng lúc càng lo ngại trước nguy cơ ảnh hưởng Trung Quốc tăng cao.Điều này rất quan trọng vào lúc Malaysia có thể sẽ bầu cử lại vào nửa cuối năm tới 2017.


Nhận định:

Ngày xưa vì mưu mô bẩn thỉu và thái độ trở mặt lật lọng, sau khi đã "xài" Phàn Lê Huê để chiếm nước Tây Lương, mà tên sở khanh "con ông cháu cha" đạo đức giả và bất tài vô tướng nhưng có mả điển trai Tiết Đinh San đã phải nhục nhã ê chề "tam bộ nhứt bái" bò lên Phụng Hòang San để cầu viện nữ tướng nầy ra tay cứu nguy cho ngai vàng của Đường Thái Tông.

Phàn Lê Huê đã có cái may mắn hơn Mỵ Châu của VN là còn sống để rửa cái hận, mà chính bọn vua quan đời Đường đã gán cho để không còn đường lui, là "Sát Phụ Tru Huynh" ( giết cha và anh ). Chưa hết giận, sau đó Phàn Lê Huê còn nhận một dũng tướng, đẹp trai và trẻ hơn Tiết Đinh San để làm con nuôi là Tiết Ứng Luông (Long). Việc nầy đã làm cho tên "điếm thúi" (không có tư cách như Trọng Thủy) Tiết Đinh San tức ói máu vì mẹ và con nuôi bằng tuổi nhau.

Ngày nay, bọn tội phạm cầm quyền TC lại dở cái trò củ rích đó, nhưng vẫn còn hiệu qủa, đối với những tên chính trị gia họat đầu phản quốc. Thế cho nên mới có hai "Ngài", một Tổng Thống và một Thủ Tướng, tự dẫn xác qua TC để khấu đầu trước bọn Trung Nam Hải.

"Ngài" Tổng Thống Philippine thì " chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ". Còn "Ngài" Thủ Tướng Malaysia thì đang phải đối diện với cáo buộc "bán nước" với một cái giá rẻ mạt. Tội bán nước thì có thể chối quanh được mà thóat khỏi hình phạt tử hình nhưng từ đây " sinh mạng chính trị" của "Ngài" Thủ Tướng Malaysia sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Nhưng còn cái tội tham nhũng và làm thất thóat công qũy thì có thể đưa "Ngài" nầy vào tù bất cứ lúc nào.
Thương thay cho những con thiêu thân lao vào hỏa ngục của TC!!!!

553

Saturday, May 12th 2018, 6:43am

TC đang nhanh chóng chế tạo vũ khí tân tiến nhắm vào Mỹ
VOA Tiếng Việt
12/05/2018

Một báo cáo theo một nghiên cứu được Quốc hội Mỹ tài trợ kết luận rằng: Mỹ đang tụt hậu so với Trung Cộng trong việc phát triển vũ khí tân tiến. Trung Cộng đang nhanh chóng chế tạo vũ khí vũ trụ và các vũ khí tân tiến khác có các năng lực trí thông minh nhân tạo như một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh giành quyền thống trị về quân sự,.

Các phi đạn chống vệ tinh và vệ tinh tiêu diệt, máy bay drone tấn công, phi đạn siêu âm, đầu đạn tự bẻ lái, tia laser và súng điện từ cao tốc là các hệ thống vũ khí then chốt mà Trung Cộng đang phát triển trong những năm tới để vượt qua Mỹ giành ưu thế quân sự. Một chiến lược quân sự của Trung Cộng năm 2013 nói:
"Tất cả các hệ thống vũ khí tân tiến của Trung Cộng đang tiến về phía trước với tốc độ tối đa và được coi là những ưu tiên vì Trung Cộng nhấn mạnh tổng thể vào việc tìm kiếm những lỗ hổng trong áo giáp của Mỹ".

Các vũ khí tân tiến là một phần của sự dịch chuyển trọng tâm quân sự của Bắc Kinh từ việc triển khai vũ khí công nghệ cao sang vũ khí "được thông minh hóa" – những năng lực mang tính cách mạng được thúc đẩy bởi trí thông minh nhân tạo và khả năng học hỏi của máy móc.

Nghiên cứu xem xét năm loại vũ khí tối tân đang được Trung Cộng phát triển: vũ khí vũ trụ, máy bay không người lái, đầu đạn tự bẻ lái, vũ khí năng lượng nhắm mục tiêu, và súng điện từ. Báo cáo được soạn thảo bởi năm nhà phân tích cho nhà thầu quốc phòng Jane’s IHS Markit và được công bố hôm thứ Năm.

Bản báo cáo được công bố vào lúc chính quyền Trump có một sự dịch chuyển chiến lược công nhận Trung Cộng là một trong những mối đe dọa quốc gia lớn đối với Hoa Kỳ. Các hệ thống vũ khí tân tiến sẽ gây mất ổn định ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương bằng cách làm đảo lộn các liên minh trong khi Trung Cộng tìm cách kiểm soát khu vực và sẽ gia tăng nguy cơ xung đột trong khu vực.
Báo cáo cũng kết luận rằng Mỹ đang tụt hậu so với Trung Cộng trong việc phát triển vũ khí tân tiến và sẽ phải tăng tốc để tránh bị vượt mặt, báo cáo nói:
"Hoa Kỳ có một khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ một thập niên, để phát triển các năng lực và khái niệm mới để chống lại các chương trình vũ khí tân tiến của Trung Cộng".

554

Saturday, May 12th 2018, 3:07pm

Chiến thắng ngoạn mục của tân-cựu thủ tướng 92 tuổi Malaysia
RFI Tiếng Việt
Thụy My
Đăng ngày 11-05-2018


Liên quan đến châu Á, phóng sự của đặc phái viên Libération ở Kualar Lumpur với tựa đề “Đó là vụ chiếm ngục Bastille” của chúng tôi cho biết: Mặc cho các thủ đoạn của chính quyền Malaysia, phe đối lập đứng đầu là cựu thủ tướng 92 tuổi vẫn giành được chiến thắng lịch sử.
Đối với Le Figaro, đây là “Sự báo thù của ông Mahathir ”.

Chưa bao giờ Malaysia thức khuya đến thế : vào ba giờ sáng hôm qua, thủ lãnh đối lập Mahathir Mohamad đã thương lượng xong để lập liên minh, và trở thành người đứng đầu chính phủ lớn tuổi nhất thế giới. Lần đầu tiên kể từ khi thực dân Anh rút đi năm 1957, người dân Malaysia khi thức giấc đã có được chính phủ mới.

Liên minh Barisan Nasional (BN) làm mọi cách để không lực lượng nào có thể tranh giành quyền lực, nhưng kết quả là liên minh đối lập lần này đã đại thắng:
- Thời điểm bầu cử được giữ bí mật, rồi được ấn định vào giữa tuần.
- Chiến dịch vận động được giới hạn trong 10 ngày để hạn chế số người đi bầu. Nhưng người dân đã chạy đua với thời gian, vận dụng mọi phương tiện đường hàng không, đường bộ để đi bầu.
- Việc bỏ phiếu tại các đại sứ quán bị hủy, 2,7 triệu kiều dân Malaysia không thể gởi phiếu bầu đúng hạn, nhưng một mạng lưới tình nguyện đã hình thành trên Facebook để giúp họ.

Những thủ đoạn gian lận bất thành
Tại các phòng phiếu những nhân viên Nhà nước tìm mọi cách câu giờ:
- Từ chối cho bỏ phiếu vì những lý do không giống ai như mặc quần short chẳng hạn…
- Do cuộc bầu cử 2013 hay xảy ra trò cúp điện lúc kiểm phiếu, lần này các quan sát viên bèn thủ thêm đèn pin để tránh gian lận.
- Cảm thấy gió đổi chiều, đảng cầm quyền bèn tung tiền công quỹ để mua phiếu : tặng dầu ăn, gạo hay thậm chí ngay buổi sáng đi bầu còn trao tận tay số tiền tương đương 80 euro cho một số nông dân.

Một phụ nữ cho biết :
“Trước đây người dân vùng sâu vùng xa thậm chí không biết Malaysia có nhiều chính đảng. Giờ đây với internet, tất cả đã thay đổi, vợ của thủ tướng Najib mua kim cương thì mọi người đều biết ”.

Làn sóng dân chủ đã chiến thắng
Một trong những lý do dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Najib là hồi năm 2015 một tờ báo Anh tiết lộ vụ tham nhũng khổng lồ : biển thủ gần 4 tỉ euro từ quỹ đầu tư 1MDB, trong đó ông Najib bỏ túi 640 triệu euro.
Dù báo chí bị kiểm duyệt, công tố viên bị sa thải, rốt cuộc dân chúng đều hay biết. Họ càng bất bình khi số tiền này được dùng để mua tranh Monet, tài trợ cho phimChó sói Wall Street, mua du thuyền hạng sang…Nhất là vụ bê bối này được tung ra vào lúc thuế VAT tăng, giá dầu sụt giảm, tài nguyên bị vơ vét làm yếu đi nền kinh tế, giảm sức mua của người dân.

Theo Le Figaro, chiến thắng của đối lập sẽ thúc đẩy trở lại cuộc điều tra về vụ tham nhũng cũng như quan hệ với Trung Cộng trong thời gian sắp tới. Tuy là người ủng hộ phong trào không liên kết chống Mỹ, nhưng ông Mahathir từng chỉ trích khi Malaysia trở thành một trong những con cờ chủ chốt của “Con đường tơ lụa mới ” :
“Najib đã theo đuôi Trung Cộng, họ đổ vào hàng triệu đô la để biến đất nước chúng tôi thành chư hầu ”.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (May 12th 2018, 3:26pm)


555

Saturday, May 12th 2018, 3:27pm

Su-35 của Trung Quốc tập trận bao vây Đài Loan
RFI Tiếng Việt
Thụy My
Đăng ngày 12-05-2018

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm qua 11/05/2018 đã bày tỏ quan ngại về sự thiếu minh bạch của Trung Cộng, và một lần nữa phản đối nỗ lực thay đổi hiện trạng tại eo biển Đài Loan. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bắc Kinh cho oanh tạc cơ và chiến đấu cơ tập trận bao vây Đài Loan, trong đó có Su-35 hiện đại lần đầu tham gia.

Theo CNA, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khi trả lời báo chí Đài Bắc cho biết :
“Hoa Kỳ luôn quan ngại vì sự thiếu minh bạch về khả năng quân sự đang tăng lên của Trung Cộng, cùng với các ý đồ chiến lược liên quan. Hoa Kỳ phản đối các hành động đơn phương của bất kỳ bên nào nhằm thay đổi hiện trạng, kể cả việc dùng vũ lực hoặc bất cứ hình thức cưỡng bức nào khác ”.

Reuters dẫn thông cáo của không quân Trung Cộng nói rằng hôm qua các máy bay ném bom H-6K, cùng với các phi cơ trinh sát, đã bay thao dượt quanh Đài Loan nhằm tăng cường khả năng chiến đấu. Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ Su-35 được huy động đến eo biển Ba Sĩ (Bashi) nằm giữa Philippines và Đài Loan, một trong các eo biển nối Biển Đông với Thái Bình Dương.

The Diplomat cũng dẫn nguồn từ không quân Trung Cộng cho biết cụ thể, một phi đội đã bay qua eo biển Miyako (nằm giữa các đảo Miyako và Okinawa của Nhật) rồi qua eo biển Ba Sĩ vòng quanh Đài Loan, còn một phi đội khác bay theo hướng ngược lại rồi quay về căn cứ.
Tham gia cuộc diễn tập đường dài này, bên cạnh các phi cơ tiêm kích hạng nặng tầm xa Su-35S còn có các oanh tạc cơ H-6K (Tây An H-6), phi cơ tiêm kích J-11 (Thẩm Dương J-11), máy bay vận tải quân sự tầm trung Shaanxi Y- 8 (Thiểm Tây Y-8 ), máy bay trinh sát điện tử Tupolev Tu-154MD, KJ-2000 (Không Cảnh).

Phát ngôn viên quân đội Trung Cộng hôm qua tuyên bố : “ Không quân có quyết tâm, sự tự tin và khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Không quân Trung Cộng sẽ tiếp tục thực hiện các phi vụ đường dài, phù hợp với lịch tập luyện.”

Để đáp trả, Đài Loan đã cho các chiến đấu cơ phản lực đa nhiệm F-16 Fighting Falcon lên bảo vệ không phận. Về phía Nhật Bản cũng điều các máy bay chiến đấu lên ngăn chận.
Trước đó, vào ngày 26/04/2018, Bắc Kinh cũng đã huy động oanh tạc cơ và chiến đấu cơ bay vòng quay Đài Loan để gọi là “thực tập tác chiến chống lại các lực lượng đòi độc lập.”

The Diplomat lưu ý, trong trường hợp có xung đột với Đài Loan hay Nhật Bản, nếu khống chế được eo biển Miyako và Ba Sĩ, Trung Cộng sẽ gây trở ngại cho sự can thiệp của bên thứ ba (như Hoa Kỳ chẳng hạn).

556

Saturday, May 12th 2018, 3:48pm

Ván bài Trung Quốc ở Biển Đông chưa ngã ngũ
RFI Tiếng Việt
Trọng Nghĩa
Đăng ngày 12-05-2018

Tuần báo Anh The Economist số ghi ngày 12/05/2018 là tờ tuần báo hiếm hoi quan tâm đến Biển Đông với một bài phân tích của phóng viên tại Washington mang tựa đề khá châm biếm : “Quậy phá : Trung Cộng đã bố trí tên lửa trên các đảo ở Biển Đông.” Điểm đáng chú ý là tác giả bài báo đã có một cái nhìn khác với xu hướng hiện nay theo đó Mỹ đã để mất Biển Đông vào tay Trung Cộng. Đối với The Economist, mọi sự chưa hẳn đã được an bài.

Bài báo mở đầu bằng lời báo động vào tháng Tư (2018 ) vừa qua của Đô Đốc Philip Davidson, người được tổng thống Donald Trump đề cử lãnh đạo lực lượng vũ trang Mỹ ở Thái Bình Dương. Theo viên tướng này, sau gần 5 năm nạo vét và bồi đắp các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp với Philippines, Malaysia và Việt Nam, Trung Cộng hiện có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống ngoại trừ một cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ.

Đô Đốc Davidson đã nêu bật việc Trung Cộng đã đưa lên các thực thể đủ loại thiết bị quân sự, điều duy nhất chưa thấy là lực lượng đồn trú. Theo viên tướng Mỹ, một khi lực lượng này được triển khai, các tiền đồn của Trung Cộng sẽ có thể thách thức sự hiện diện của Mỹ trong khu vực và áp đảo dễ dàng các đối thủ châu Á đòi chủ quyền trên các vùng biển đó.
Vào đầu tháng Năm, toàn cảnh mà Đô Đốc Davidson vẽ ra đã được tình báo Mỹ chi tiết hóa bằng thông tin, theo đó Bắc Kinh dường như đã triển khai tên lửa trên ba thực thể - Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef), Đá Vành Khăn (Mischief Reef) và Đá Xu Bi (Subi Reef) - từ các loại tên lửa hành trình diệt hạm YJ-12B với tầm bắn 295 hải lý (545km), đến tên lửa địa đối không HQ-9B có thể tiêu diệt phi cơ có người lái và không người lái trong phạm vi 160 hải lý.

Khi được hỏi về điều này, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định rằng chính quyền Trump biết rất rõ về hoạt động quân sự hóa Biển Đông của Trung Cộng và đe dọa Bắc Kinh về những hậu quả phải gánh chịu.

Đối với The Economist, cho đến những năm cuối nhiệm kỳ của tổng thống Barack Obama, nhiều sĩ quan quân đội và quan chức Nhà Trắng đã xem nhẹ việc Trung Cộng cải tạo các rạn san hô đang tranh chấp. Theo họ, các căn cứ mà Bắc Kinh bồi đắp không có gì đáng ngại, và có thể bị tiêu diệt nhanh chóng trong một cuộc xung đột thực thụ.
Theo chuyên gia Andrew Erickson thuộc trường Hải Chiến Mỹ, ngay cả vào lúc này, các cơ sở đó cũng không đáng sợ hơn bao nhiêu, thế nhưng mục tiêu của Trung Cộng không phải là khởi động một cuộc chiến tranh với Mỹ, mà là giữ thế thượng phong trong thời bình, hoặc trong các cuộc khủng hoảng ở trong “vùng xám”, giữa hòa bình và chiến tranh. Trung Cộng muốn nói rõ với những láng giềng nhỏ và yếu hơn (Việt Nam) rằng họ sẽ phải trả giá khủng khiếp nếu cố chống lại Trung Cộng ở Biển Đông.

Tuy vậy, đối với chuyên gia Erickson, Biển Đông chưa bị mất. Mỹ đã cho đến nay đã ngăn cản được, không cho Trung Cộng phát triển khu vực bãi Scarborough, một rạn san hô ngoài khơi Philippines, đang bị Bắc Kinh kiểm soát. Nếu biến được nơi này thành tiền đồn, Trung Cộng sẽ hoàn thành được mục tiêu khống chế hoàn toàn Biển Đông.
Một dấu hiệu khác : Từ lúc ông Trump lên làm tổng thống, chưa thấy Trung Cộng có hành động khiêu khích trắng trợn nào nhắm vào tàu Mỹ hoạt động hợp pháp trong vùng.

Đồng thuận chống Trung Cộng ngày càng tăng tại Mỹ
Khi nói về các hậu quả mà Trung Cộng sẽ phải gánh chịu, chính quyền Trump có vẻ rất mơ hồ. Nhưng điều đó phù hợp với đồng thuận ngày càng tăng giữa các tướng lĩnh Mỹ, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ trong Quốc Hội, và ngày càng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp.
Hầu như tuần nào cũng có, hoặc là điều trần tại Quốc Hội, hoặc là những hội thảo của các trung tâm tham vấn, để tranh luận về cách thức – chứ không còn là nên hay không nên - đẩy lùi Trung Cộng.
Chủ đề có lúc là sức mạnh quân sự đang phát triển nhanh chóng của Bắc Kinh, có lúc khác lại là những hành vi thù địch ngấm ngầm của Trung Cộng, chẳng hạn như hành vi trộm cắp hoặc buộc các doanh nghiệp Mỹ phải chuyển giao công nghệ…
Quy mô ngày càng lớn của các quan ngại của Mỹ về Trung Cộng giúp giải thích sự thiếu tiến bộ khi một phái đoàn chính phủ do bộ trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin dẫn đầu, đến thăm Bắc Kinh vào ngày 3-4/05.
Yêu cầu của Mỹ đi từ việc đòi Trung Cộng giảm thâm hụt thương mại song phương xuống 200 tỷ đô la một năm vào năm 2020, đến việc muốn Bắc Kinh giảm bớt việc ép buộc chuyển giao công nghệ, và ngừng trợ cấp cho các doanh nghiệp công nghệ cao mà Bắc Kinh muốn ủng hộ trong kế hoạch công nghiệp “Made in China 2025” của họ.

Ở Trung Cộng, chính quyền Trump bị buộc tội là thiếu nhất quán và không biết mình muốn gì. Nhưng nhìn từ Washington, Trung Cộng đang tấn công hay thách thức trên nhiều mặt trận, khiến cho Mỹ phải nghĩ đến việc “đẩy lùi toàn diện”. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ không cần đến một đô đốc để nói với họ rằng bão tố đang chờ ở phía trước.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (May 13th 2018, 9:39pm)


557

Saturday, May 12th 2018, 6:56pm

Ông Mahathir ‘ngăn chặn’ ông Najib rời khỏi Malaysia
VOA Tiếng Việt
12/05/2018

Tân thủ tướng Malaysia cho biết hôm 12/5 ông "ngăn chặn" người tiền nhiệm ông rời khỏi đất nước. Ông Mahathir Mohamad cho biết ông có trách nhiệm ban hành lệnh cấm du hành đối với cựu thủ tướng Najib Razak và vợ ông ta. Chính phủ đã tìm "đủ bằng chứng" về sự dính líu của ông Najib với một vụ bê bối tham nhũng lớn.

Hãng tin AP đưa tin rằng một danh sách bay bị rò rỉ cho thấy ông Najib và vợ dự kiến ra đi trên một máy bay riêng hôm 12/5 trực chỉ Jakarta. Ông Najib thông báo trên Facebook rằng ông sẽ đi nghỉ, nhưng sẽ trở lại sau một tuần, làm dấy lên tin đồn rằng ông đang cố gắng thoát khỏi nguy cơ bị truy tố. Ông Najib phủ nhận về bất kỳ hành vi sai trái nào.

Cũng hôm 12/5, con gái ông Anwar Ibrahim nói với các hãng tin rằng nhà lãnh đạo đối lập này sẽ được tha tù hôm thứ 15/5 và sẽ được nhận lệnh ân xá hoàn toàn của hoàng gia. Ông Anwar hiện đang ở tù vì tội tham nhũng và quan hệ tình dục trái tự nhiên. Nhiều người cho rằng án tù của ông có động cơ chính trị.
Ông Anwar từng là phó thủ tướng và bộ trưởng tài chính trong chính phủ của ông Mahathir và được xem là người sáng giá để kế nhiệm ông Mahathir cho đến khi ông bị sa thải năm 1999.

558

Sunday, May 13th 2018, 9:55pm

Hoa Kỳ thanh lọc các nhà khoa học gốc Hoa
Người Việt Tin Tức
Trúc Linh
May 7, 2018

Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ ( FBI ) trong những năm gần đây tập trung vào tội phạm mạng, Gián Điệp Kinh Tế và trộm bí mật thương mại. Kể từ khi FBI thành lập đơn vị phòng chống gián điệp kinh tế năm 2009, số vụ án điều tra ( đa phần dính líu đến Trung Cộng ) tăng trung bình 18% hằng năm.

Trong phiên điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Mỹ mới đây, Giám Đốc FBI Christopher Wray cảnh báo các Giáo Sư, nhà Khoa Học và Sinh Viên Trung Cộng ở Mỹ là mối đe dọa cho toàn xã hội. Theo tờ The New York Times, Nhà Trắng đang cân nhắc những biện pháp ( bao gồm hạn chế cấp thị thực ) nhằm ngăn chặn công dân Trung Cộng tham gia vào những dự án nghiên cứu nhạy cảm tại các trường Đại Học ở Mỹ do lo ngại họ có thể trộm bí mật. Chính Phủ Mỹ có động thái này sau khi hàng loạt nkhoa học Mỹ gốc Hoa và mang Quốc Tịch Trung Cộng lãnh án tù về tội trộm bí mật thương mại.
Vụ mới nhất là nhà Khoa Học người Trung Cộng tên Trương Vĩ Cường lãnh án 10 năm 1 tháng tù giam hồi tháng 4 về tội trộm mẫu giống cây trồng biến đổi GIEN từ cơ sở nghiên cứu ở Mỹ.

Không chỉ công dân Trung Cộng, các nhà khoa học Mỹ gốc Hoa cũng trộm bí mật. Vào năm 2014, doanh nhân gốc Hoa Walter Lian-Heen Liew bị kết án 15 năm tù giam vì tội trộm bí mật về sản xuất Titan Dioxit của Công Ty DuPont (Mỹ), bán cho các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Cộng.
Trước đó, kỹ sư gốc Hoa Dongfan “ Greg ” Chung của Hãng Boeing lãnh án 15 năm tù hồi năm 2010 vì trộm bí mật về chương trình Tàu Không Gian và Tên Lửa Delta IV. FBI cáo buộc Ông Chung hành động theo chỉ thị của chính quyền Trung Cộng.
Theo trang tin Quartz, số lượng vụ bị kết án dính líu đến công dân Trung Cộng nhiều hơn so với người Mỹ gốc Hoa. Tuy nhiên, các nhà khoa học Mỹ gốc Hoa đang sống trong bầu không khí hoang mang, lo sợ FBI “ thà bắt lầm còn hơn bỏ sót ”.
Kể từ năm 2014, ít nhất 5 nhà khoa học Mỹ gốc Hoa bị kết tội làm gián điệp kinh tế hoặc trộm các bí mật đã được hủy cáo trạng. Trong một số vụ án, giới phê bình và các nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích chính phủ Mỹ vội vã quy tội mà thiếu bằng chứng và am hiểu về khoa học.
Đa số những vụ được hủy cáo trạng là các nhà khoa học Mỹ gốc Hoa có liên lạc với phía Trung Cộng để mở rộng hợp tác nghiên cứu, nhưng trở thành đối tượng tình nghi. Nhà Vật Lý Học Albert Chang thuộc Đại Học Duke, nói với tờ South China Morning Post:
“Những vụ bắt bớ, truy tố rồi hủy cáo trạng khiến cộng đồng bức xúc và hoang mang. Nhiều nhà khoa học Mỹ gốc Hoa tự hỏi liệu rằng họ có trở thành nghi phạm tiếp theo? ”.
Chính vì thế, nhóm nhà khoa học Mỹ gốc Hoa hàng đầu ở Mỹ “ Ủy ban 100 ” thời gian gần đây phải tiến hành hàng loạt hội thảo chuyên đề về “luật chống gián điệp nước ngoài và cách liên hệ với Trung Cộng” để tránh bị FBI liệt vào diện tình nghi.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (May 13th 2018, 10:05pm)


559

Wednesday, May 16th 2018, 12:20am

Tân thủ tướng Malaysia sa thải tổng chưởng lý
VOA Tiếng Việt
14/05/2018

Thủ tướng vừa đắc cử của Malaysia, Mahathir Mohamad, đã sa thải tổng chưởng lý của nước này khi ông chuẩn bị mở lại một cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Thủ tướng Mahathir hôm 14/5 tuyên bố ông sẽ thay thế Tổng Chưởng lý Apandi Ali bằng người giữ chức tổng biện lý sự vụ của nước này. Ông Apandi là người đã xóa mọi cáo trạng đối với cựu Thủ tướng Najib Razak trong vụ bê bối năm 2016.
Giới hữu trách Mỹ nói các quan chức Malaysia đã tham ô 4,5 tỷ USD từ quỹ 1MDB, một phần trong số này đã được phát hiện nằm trong tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib. Cựu Thủ tướng Najib, Chủ tịch ban cố vấn của 1MDB, bác bỏ có bất kỳ hành vi sai trái nào.

Tân Thủ tướng Mahathir cũng sẽ thay thế người đứng đầu Ủy ban chống tham nhũng của Malaysia. Hiện ông Dzulkifli Ahmad, do cựu Thủ tướng Najib bổ nhiệm năm 2016, đang nắm giữ chức vụ này.

Thủ tướng Mahathir đã ra lệnh cấm ông Najib và vợ rời khỏi Malaysia, sau khi thông tin rò rỉ cho biết ông Najib và vợ đã lên kế hoạch tới Jakarta trên một phi cơ riêng vào ngày thứ Bảy. Trong khi đó, cựu giám đốc tình báo và điều tra của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia đã đệ đơn khiếu nại chính thức hôm 14/5 cáo buộc cựu Thủ tướng Najib ngăn chặn cuộc điều tra vụ bê bối 1MDB.

Sự giận dữ của cử tri về vụ bê bối 1MDB đã dẫn đến chiến thắng của Liên minh Hy vọng của ông Mahathir trước đối thủ Najib và liên minh Barisan Nasional của ông trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tuần trước, chấm dứt 61 năm cai trị của đảng này tại Malaysia. Chiến thắng đã đưa ông Mahathir, 92 tuổi, người được xem là đã cai trị Malaysia bằng “bàn tay sắt” từ năm 1981 đến 2003, trở thành nhà lãnh đạo dân cử lớn tuổi nhất thế giới.

560

Wednesday, May 16th 2018, 12:22am

Malaysia: Cơn địa chấn chấm dứt chính trị sắc tộc
VOA Tiếng Việt
15/05/2018

Chiến thắng bất ngờ của Liên minh đối lập do cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad lãnh đạo hôm 9/5 trước Mặt trận Dân tộc Barisan Nasional (BN) của đương kim Thủ tướng Najib Razak đã mở ra một thời kỳ mới trong nền chính trị Malaysia, thời kỳ chấm dứt nền chính trị mang tính độc quyền và sắc tộc của quốc gia Đông Nam Á này, theo nhận định của tác giả Michio Ueda, một nhà tư vấn cao cấp tại Công ty Tư vấn Deloitte.

Trong bài viết đăng trên tạp chí The Diplomat có tiêu đề “Cơn đại hồng thủy chính trị mới của Malaysia”, tác giả Ueda cũng nhận định một nhân tố quan trọng trong chiến thắng bất ngờ này của Liên minh đối lập (trong tiếng Malaysia có nghĩa là Liên minh Hy vọng) là vai trò của ông Mahathir Mohamad.

Kể từ khi giành độc lập từ tay người Anh vào năm 1957, Malaysia đã nằm dưới sự thống trị tuyệt đối của Liên minh Barisan Nasional với các cuộc bầu cử bị bóp méo theo hướng có lợi cho liên minh cầm quyền và rất ít không gian và cơ hội dành cho phe đối lập.
Tuy nhiên, lần đầu tiên trong vòng 60 năm qua, phe đối lập đã chấm dứt sự cầm quyền liên tục của BN, một liên minh các đảng phái dựa trên nền tảng sắc tộc bao gồm các chính đảng của người Mã Lai, người Hoa và người Ấn – ba sắc dân chủ chốt của Malaysia.
Bản thân ông Mahathir Mohamad thời kỳ còn là thủ tướng cũng là lãnh đạo của của BN. Nhưng sau do bất đồng với người kế nhiệm ông là Thủ tướng Najib Razak mà ông đã tách ra khỏi BN và gia nhập vào liên minh Pakatan Harapan.

Trong vòng sáu thập niên qua, BN đã duy trì sự thống trị của mình dựa trên nền tảng sắc tộc, chi phối truyền thông và kiểm soát bầu cử. Khi đối mặt với sự mất tín nhiệm của người dân, BN đã dùng đến các biện pháp chuyên chế để duy trì quyền lực, tác giả Ueda phân tích.
Tuy nhiên, dấu hiệu về sự suy thoái của BN đã được báo trước trong hai cuộc tuyển cử trước đây. Năm 2008 BN đã bị mất thế đa số hai phần ba cần thiết để sửa đổi Hiến pháp và tiếp tục mất thêm ghế trong năm 2013 nhưng vẫn giữ được thế đa số mong manh.

Liên minh BN là một tập hợp 10 đảng phái, trong đó nòng cốt là Đảng UMNO, tức Tổ chức Quốc gia Thống nhất của người Mã Lai, vốn dựa trên sự ủng hộ của người Mã Lai đa số để duy trì quyền lực. Ngoài ra, Đảng MCA, tức Hiệp hội người Malaysia gốc Hoa và Đảng MIC, tức Hội nghị người Malaysia gốc Ấn, và các đảng địa phương ở các bang Sabah và Sarawak cũng tham gia vào BN. Mặc dù sứ mạng của liên minh BN là đại diện cho quyền lợi của các sắc dân ở Malaysia, họ đã thực thi những chính sách có lợi cho người Mã Lai bản địa. Do đó mà các nhà quan sát đã mô tả nền chính trị Mã Lai là “chính trị sắc tộc”.

Tác giả Ueda lưu ý rằng trong khi người Mã Lai, nhất là ở những khu vực phi thành thị, vẫn trung thành với BN, những sắc dân khác, đặc biệt là người Hoa và người Ấn, đã trở nên bất mãn và bắt đầu đi về phía phe đối lập, nhất là từ năm 2008 khi BN bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Thất bại của ông Liow Tiong Lai, lãnh đạo của MCA, trong cuộc bầu cử là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy các đảng của người Hoa và người Ấn tham gia vào BN đã mất dần cử tri truyền thống của mình vào phía đối lập.

Với những diễn biến đó, sự ủng hộ ổn định dành cho Pakatan Harapan, Liên minh Đối lập được thành lập để chống lại BN, là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Dù sao đi nữa, quy mô thất bại của BN trong cuộc bầu cử năm 2018, theo Ueda, là khó mà ngờ đến.
Điều gì đã làm cho họ có chiến thắng ngoạn mục như vậy?
Theo tác giả Ueda, một cách giải thích khả dĩ là “nhân tố Mahathir”.
Ông Mahathir Mohamad, người từng lãnh đạo BN và là thủ tướng Malaysia từ năm 1981 cho đến năm 2003, đã chỉ trích chính phủ do Thủ tướng Najib Razak đứng đầu. Ông Mahathir, năm nay 93 tuổi, từng là người đỡ đầu cho ông Razak lên làm thủ tướng sau khi ông về hưu, được xem là “người cha của nước Malaysia hiện đại” và vẫn được người dân nước này rất tôn trọng, nhất là trong cộng đồng người Mã Lai. Tác giả Ueda phân tích:
“Sự gắn bó mạnh mẽ của ông Mahathir với liên minh đối lập đã ảnh hưởng đến lá phiếu bầu của người Mã Lai, nhất là ở những khu vực phi thành thị, những người được cho là cử tri trung thành của BN. Bên cạnh việc mất lòng dân của Thủ tướng Najib vốn chìm trong các tai tiếng về tham nhũng và chi phí sinh hoạt tăng cao, “nhân tố Mahathir”này dường như đã có tác động nhất định đến kết quả bầu cử”.

Bài viết của Ueda dẫn lời một cử tri vốn là một ủng hộ viên lâu năm của UMNO và BN trên đảo Langkawi thuộc bang Kedah, nơi ông Mahathir ra ứng cử một ghế vào Quốc hội, nói:
“Tôi sẽ bầu cho phe đối lập lần đầu tiên trong đời bởi vì tôi tôn trọng Ngài Mahathir. Mahathir đã đóng góp vào sự phát triển không chỉ của hòn đảo này mà là của cả đất nước.”

Những ý kiến tương tự từ phía cử tri cũng được nghe thấy ở những khu vực khác. Ở một khu vực thuộc ngoại ô Kuala Lumpur, một cử tri người Mã Lai đã bày tỏ sự giận dữ đối với Thủ tướng Najib và các quan chức UMNO và cho rằng sự thóa mạ của họ đối với ông Mahathir là không thể chấp nhận được. Ông nói rằng chiến dịch bôi xấu ông Mahathir của BN đã khiến ông quyết định bầu cho phe đối lập. Tác giả Ueda phân tích:
“Một vấn đề then chốt rút ra từ cuộc tổng tuyển cử lần này của Malaysia là sự chấm dứt của nền chính trị sắc tộc”.

Thông qua phong trào đối lập, thậm chí ngay trước giai đoạn vận động tranh cử, đã xuất hiện sự đoàn kết vượt lên trên sự chia rẽ sắc tộc. Tác giả lưu ý rằng tại một cuộc tập hợp vận động cho Liên minh đối lập tại bang Penang chỉ hai ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, một đám đông khổng lồ bao gồm không chỉ người Hoa, vốn là sắc dân áp đảo tại bang này, mà còn có người Mã Lai và người Ấn, đã bất chấp trời mưa nặng hạt đã cùng nhau đến ủng hộ cho liên minh đối lập.

1 user apart from you is browsing this thread:

1 guests

Similar threads