You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Wednesday, February 10th 2016, 6:24pm

Lời chúc đầu năm

Đầu năm xin kính chúc tòan thể hội viên và bạn đọc:
Một năm mới tình thương tràn trề trong nhà ngòai ngõ, từ trời xuống đất, khắp quốc ngọai tận VN, tự do hạnh phúc và sung túc.
NP