You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Saturday, March 21st 2015, 3:35pm

Ranh giới

Se sắt tơ lòng tớ,
Môi ‘ấy’ chừng run run?
Dài duyên mà ngắn nợ,
Vò mối tơ lùng nhùng.

Hoa lửa rơi bập bùng,
Chẳng đủ soi cách trở.
Mai một dần yêu nhớ,
Xin gọi mình ‘cố nhân’…
Thư bất tận ngôn

2

Saturday, March 21st 2015, 3:52pm

Ranh giới

Anh NP và Mikey đâu rồi ? Tay này ghê quá xuất khẩu thành thơ cứ mấy phút lại phun ra một bài mới tuyệt diệu như vầy thì làm sao em chịu nổi!( đùa thôi nhe bạn, xài chữ phun không hạp tai lắm , nhưng qua mấy bài trứớc biết bồ là đại trượng phu không chấp nhặt ba cái chuyện lẽ tẻ mới dám ăn nói bạt mạng kiểu này , nếu không vừa lòng cứ nói thẳng, mình sẽ ngưng liền . Rất khâm phục bút lực của bạn . Bạn viết lâu chưa ? Tui mới tập sự được mấy ngày. Bài này tuy xài chữ Việt , nhưng đúng theo thể ngũ ngôn bát cú , đối vần , đối chữ khá lắm.

Similar threads