(Phóng tác từ ca khúc "Như một lời chia tay" của Trịnh Công Sơn)

  •