(Phóng tác từ ca khúc "Ru em" của Trịnh Công Sơn)

 

  •