Cảm ơn Mẹ!

 

Cảm ơn Mẹ đã nuôi con lớn
Trong nghĩa bao la của chữ “từ”
Soi sáng chúng con bằng gương “hiếu”
Khắc đậm lòng con một chữ “tâm”!

Cảm ơn Mẹ cho con nhiều lắm
Tận tụy, hy sinh, tha thứ, cảm thông
Tình yêu Mẹ nở ngàn hoa thắm
Trải thênh thang nhung gấm con nằm!

Cảm ơn Mẹ cho con cuộc sống
Để hôm nay con được thành người
Nếu mai này con không còn Mẹ
Đó là ngày “tận thế” trong con!