Mừng sinh nhật Mẹ!

 

Sáu mươi lăm đóa Hồng rực rỡ
Sáu mươi lăm năm hạnh phúc con đầy
Sáu mươi lăm lần như thế hôm nay
Cảm ơn Mẹ cho chúng con còn Mẹ!

Sáu mươi lăm nụ Hồng đỏ pha lê
Chói lấp lánh đường con đi muôn nẻo
Nhìn hoa thắm con mong Hồng đừng héo
Đóa hoa Hồng tươi mãi nhé Mẹ yêu!

Sáu mươi lăm năm không đủ nhiều
Cho thắt thỏm lòng con từng năm đếm
Con cầu nguyện hàng năm Hồng nguyên vẹn
Cho chúng con vĩnh viễn đóa vô thường!

Chúc mừng sinh nhật Mẹ kính thương
Nhìn sắc thắm Hồng hoa lòng con nở
Tháng ba hé nụ gì thiêng liêng đỏ
Là đóa Hồng tri thiên mệnh chúng con!

(tháng 3, 2013)