TRANG VĂN HỌC NHẬT BẢN

Tên sách Tác giả
Amrita Banana Yoshimoto
Bien niên kỷ chim vặn dây cót Haruki Murakami
Cuộc săn cừu hoang Haruki Murakami
Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường Yamada Amy
Giáo sư và công thức toán Yoko Ogawa
IQ 84 Quyển 1 | Quyển 2 Haruki Murakami
Kafka bên bờ biển Haruki Murakami
Kitchen Banana Yoshimoto
Lửa yêu Kanittaya
Mãi đừng xa tôi Kazuo Ishiguro
Mùa thu của cây dương Kazumi Yumoto
Người tình Sputnik Haruki Murakami
Nhảy nhảy nhảy Haruki Murakami
Quán trọ hoa diên vỹ Yoko Ogawa
Rắn và khuyên lưỡi Kanehara Hitomi
Sắc lá Moniji Miyamoto Teru
Sống lưng của Jesse Yamada Amy
Tiếng gọi tình yêu giửa lòng thế giới Katayama Kyoichi
Vĩnh biệt Tugumi Banana Yoshimoto
Xuyên thấu Ryu Murakami